Hajaasustuse programm

Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse (EAS) hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Sihtgrupp: füüsilised isikud

EAS logo

Täpsem info ja dokumentatsioon:

www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10.