Hanked

Saaremaa valla hankekord: RT IV, 27.03.2018, 15
2019. aasta HANKEPLAAN, kinnitatud vallavalitsuse 02.04.19 korraldusega nr 428
Saaremaa Vallavalitsuse poolt teostatavad ja teostatud riigihanked (Riigihangete register): 
https://riigihanked.riik.ee/register
Alla lihthanke piirmäära teostatavad ja teostatud hanked (Saaremaa valla dokumendiregister): http://delta.andmevara.ee/saaremaa_vald

Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia 2020-2030 koostamise tellimine". Hanke esemeks on Saare maakonna energiamajanduse arengustrateegia koostamiseks olemasolevate dokumentide ja andmete põhjal arengustrateegia koostamiseks vajalike analüüside koostamine, maakonna energiamajanduse arengustrateegia dokumendi koostamine ning maakonna energiamajanduse arengustrateegia dokumendi koostamise protsessi juhtimine, sh teemagruppide töö koordineerimine kokkuleppel töögrupi liikmetega, sisendite koondamine.
Pakkumused peavad vastama hankedokumendis sisalduvale hankelepingu eseme tehnilisele kirjeldusele ja juhistele. Arengustrateegia koostamise ja hankijale üleandmise lõpptähtajaks on 31.12.2019. Pakkumusi hinnatakse 100 väärtuspunkti skaalal arvestades hanke alusdokumentides toodud hindamiskriteeriume.
Hankija kontaktisik: Karin Närep, e-post karin.narep@saaremaavald.ee, tel 452 5030.
Hinnapäring Hinnapakkumise esitamise ettepanek
Lisa 1 Hindamismetoodika Lisa 2 Avaldus ja hinnapakkumine Lisa 3 Eksperdi CV

Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine 2019-2021

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke Saaremaa valla õpilasliinide teenindamiseks 2018-2019 õppeaastaks. Riigihanke esemeks on Saaremaa valla õpilasliinide teenindamine alates 01.09.2019 kuni 20.06.2021. Hange on jaotatud seitsmeks osaks (liiniks). Pakkumisi on lubatud teha kõikidele osadele.
Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus 100 väärtuspunkti skaalal arvestades hanke alusdokumentides toodud hindamiskriteeriume. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/210316) kaudu hiljemalt 03.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke "Kruusateede remont Saaremaa valla teedel 2019". Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/210320) kaudu hiljemalt 15.07.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee. Hankija poolt volitatud isik hanke osas on teede peaspetsialist Enno Reis, tel 452 5113, 505 7938, e-post enno.reis@saaremaavald.ee.

Seitsme tarbesõiduki kasutusrendile võtmine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab riigihanke seitsme tarbesõiduki kasutusrendile võtmiseks 60 (kuuekümneks) kuuks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/209937) kaudu hiljemalt 19.06.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel 452 5089, e-post evelin.mesila@saaremaavald.ee.

Helikopteriplatsi ehitamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab avatud hankemenetluses riigihanke Kuressaare haigla juurde (Puusilla tee 4, Kuressaare) helikopterite maandumisplatsi ning juurdepääsutee ehitamiseks. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes koos käibemaksuga. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/hange/207491) kaudu hiljemalt 26.06.2019 kell 11. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Anu Berens, tel 452 5091, e-post anu.berens@saaremaavald.ee.   

Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine

Saaremaa Vallavalitsus kutsub esitama hinnapakkumist „Saare maakonna energiamajanduse arengukava 2020-2030 koostamise tellimine." Pakkumisi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee hiljemalt 4. aprilliks 2019. Lisainfo: arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep, tel 452 5030, karin.narep@saaremaavald.eeHinnapakkumise esitamise ettepanek: Hinnapäring.