Teated

Saaremaa Vallavalitsus otsib 2019. aasta tegijaid noortevaldkonnas

Saaremaa vald koostöös MTÜ-ga Saaremaa Noorsootöö ja Muhu Vallavalitsusega kuulutavad välja maakondliku konkursi, eesmärgiga esile tõsta noorsootöösse panustanud ja valdkonda edendanud inimesi, organisatsioone, noori ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul ja maakondlikul tasandil.

Konkursile oodatakse kandidaate neljas kategoorias:

  • Aasta Noortevaldkonna Tegija, 
  • Aasta Noortevaldkonna Tegu, 
  • Aasta Noor Tegija, 
  • Aasta Noortevaldkonna Toetaja.

Taotlusi saab esitada kuni 22. detsembrini 2019 elektroonilise vormi kaudu, e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiaadressile Tallinna 10, Kuressaare märksõnaga „Noortevaldkonna tunnustus".

2019. aasta tegijad kuulutatakse välja noortevaldkonna tunnustamisüritusel Thule Kojas järgmise aasta 8. jaanuaril.

Lisainfo: noorsootöö- ja huvihariduse peaspetsialist Lindia Lallo (lindia.lallo@saaremaavald.ee, tel 452 5069).

Vaata ka: Tunnustamise korraldus Lisa ja kategooriate selgitus

 
Vallavalitsus otsib koolidele asenduspinda
Saaremaa Vallavalitsus kuulutab välja läbirääkimised Saaremaa Ühisgümnaasiumile ja Kuressaare Vanalinna Koolile asenduspindade leidmiseks. Läbirääkimiste sisu on põhikooli pidamiseks sobivate ruumide rentimine. Tingimused ruumidele:
  • paiknemine Kuressaares või linna lähiümbruses;
  • valmidus anda ruumid kasutusse 23. august 2021 – 20. juuni 2023, manööverlaopinnad mai 2021 – august 2023;
  • vähemalt 16 ruumi suurusega minimaalselt 35 m2;
  • 7 ruumi suurusega minimaalselt 24 m2;
  • igas õppe- ja õpetajate ühisruumis on tagatud kiire internet kas kaabli või WiFi-ga;
Kasuks tuleb kohapeal toidu valmistamise võimalus.
Tellija võib läbirääkimiste käigus ruumiprogrammi muuta. Võib pakkuda ka kombineeritud varianti kahe hoone baasil.
Läbirääkimistel arvestatakse võimaluste koosmõju, mis sisaldab nii asukohta, ruumide kompaktsust, lähedust, täisteenuste pakkumise võimalust ja rendihinda.
Läbirääkimiste alustamiseks palutakse saata sooviavaldus ja pakutavate ruumide kirjeldus (koos joonistega) e-posti aadressile urmas.treiel@saaremaavald.ee.
Lisainfo: haridus- ja noorsotööosakonna juhataja Urmas Treiel, tel 516 5788.
 

Ranitsatoetuse maksmine uue korra alusel
Käesoleva õppeaasta ranitsatoetuste maksmine toimub uue, volikogus 28. märtsil vastu võetud korra alusel ja tingimustel. Esmakordselt sai ranitsatoetust taotleda koos lapsele elukohajärgse kooli määramisega ning seega on ka enamik vanemaid oma taotlused juba esitanud. Kes seda siiski veel teinud ei ole, siis aega on kuni 10. septembrini.
10. septembri seisuga kontrollitakse üle ka kõik esitatud andmed. Toetust makstakse lapsevanemale, kes ise ja kelle esimeses klassi õppima asunud laps omavad hiljemalt 1. septembri seisuga registreeritud elukohta Saaremaa vallas tingimusel, et laps on asunud õppima valla territooriumil tegutsevas koolis.
Ranitsatoetuse suuruseks on 175 eurot ühele koolilapsele ning toetused makstakse välja septembrikuu lõpuks.

 

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine
Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest), 5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar), 5. juuniks (kulud märts kuni mai), 5. septembriks (kulud mai kuni august).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

 

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00