Teated

Avatud on haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide taotlusvoorud

17. veebruarist saab esitada taotlusi Saaremaa valla haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkondade projektivoorudesse. Taotluste esitamine toimub elektroonilises iseteeninduskeskkonnas. Kõikide valdkondade taotlused koosnevad kolmest osast: taotluse sisu, eelarve ja taotluse esitamine. Taotlusi saab esitada 13. märtsini 2020.

Kutse huvihariduskonverentsile

Huvihariduskonverents "Mis tuuled puhuvad?" toimub 16.-17. märtsini 2020 Saaremaal. Konverentsile oodatakse osalema huvikoolide pidajaid (sh kohalike omavalitsuste esindajaid), huvikoolide juhte, huviharidusjuhte ja -ametnikke, koolide huvijuhte, noorsootöötajaid, ringijuhendajaid jt huvilisi. Seekord on toimumiskohaks Thule Koda Kuressaares, registreerumine on avatud 13. märtsini. Täpsem info: 
https://haridus.saaremaavald.ee/huvihariduskonverents.

Huvihariduse ja -tegevuse transpordikulude esitamine

Huvihariduses ja -tegevuses osalemise transpordikulude hüvitamise taotluseid oodatakse:
5. märtsiks (kulud detsember kuni veebruar), 5. juuniks (märts kuni mai), 5. septembriks (mai kuni august), 5. detsembriks (septembrist novembrini tehtud transpordikulude eest).
Transpordikulude toetus on mõeldud Saaremaa valla 7–19 aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamiseks.  Kui lapse huvialaga tegelemise koht on elukohast kaugemal kui 5 km, makstakse perele 0,05 €/km kohta ning kuni 30 eurot kuus. Hüvitamisele kuuluvad isikliku sõiduvahendi ja/või ühistranspordi piletite kulud, mis on tehtud eelneva kolme kuu jooksul.
Taotluse täitmisel palutakse pöörata tähelepanu, et sõidu marsruut (algus ja sihtpunkt), kordade arv ja kilometraaž kokku oleksid korrektselt täidetud. Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad kuludokumendid (kleebitult eraldi lehele või lehtedele), samuti esitaja kontaktandmed.
Mitme õppuri transpordikulude hüvitamiseks tuleb esitada ühistaotluse vorm. Allkirjastatud taotlused koos kuludokumentidega tuleb esitada tähtaegselt vallavalitsuse haridus- ja noorsootöö osakonda. 
Täpsem info ja blankett: www.saaremaavald.ee/huvihariduse-ja-tegevuse-transpordikulude-huvitamine.

Õppuri majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õppuri elukoht  on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vald ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Majutuskuluse hüvitamine ei laiene riigigümnaasiumis õppijatele, kuna nende majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.
Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil kuni 10 kuud aastas, hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot.
Täpsem info ja taotlemine: 
www.saaremaavald.ee/oppuri-majutuskulude-huvitamine.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 kodanike vastuvõtt
R 8.00-15.00