Teated

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus
Vallavalitsus annab teada, et taotleda saab esmakordselt kooli mineva lapse toetust, mille suurus on 175 eurot.
Toetust on õigus taotleda ühel lapsevanemal juhul, kui tema oma elukoht ja esmakordselt koolimineva lapse elukoht on lapse kooliminemise aastal rahvastikuregistri andmetel hiljemalt 1. septembri seisuga Saaremaa vald.
Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus, blankett on leitav SIIT.
Taotluse võib täita ka vallavalitsuses või teenuskeskuses kohapeal.

 

Kontakt

Haridus- ja noorsootööosakonna
kontaktid >>

Tallinna 10, Kuressaare 93819

Haridusregistri link