Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosseis:

Esimees - Andres Hanso andres.hanso@gmail.com, 517 9010   
Aseesimees - Mart Maastik                                                        
 
Liikmed:
Inga Teär Ly Kallas
Anneli Meisterson Ulvi Valge
Maidu Varik Aive Mõistlik
Kaire Kiil Argo Kirss
Malve Kolli Helle Sulg
Kalmer Poopuu Rainer Helde
Tõnu Erin Anita Siimer
Madis Kallas Viljar Aro

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid
Haridus- ja noorsootöökomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne
Haridus- ja noorsootöökomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne
Haridus- ja noorsootöökomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne