Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosseis:

Esimees  - Andres Hanso andres.hanso@gmail.com, 517 9010                                                            
 
Liikmed:
Inga Teär Ly Kallas
Anneli Meisterson Kaja Puck
Maidu Varik Tiina Luks
Kaire Kiil Argo Kirss
Malve Kolli Helle Sulg
Kalmer Poopuu Rainer Helde
Tõnu Erin Anita Siimer

 

Haridus- ja noorsootöökomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni 2019. aasta tegevusaruanne.
Haridus- ja noorsootöökomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne.