Uudised ja teated

 Lääne-Saare kogukonnakogu toimub 21. jaanuaril 2020 kell 16.30 Raekoja saalis. Päevakorras on:
1. Külaraha 2019. aasta kokkuvõte ja külaelu arendamise taotlusvooru rahastamine
2. Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise teel (Vallamaja kinnistu Lümandas)
3. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (Atla sadama kinnistu)
4. Lääne-Saare teede 2019. aasta investeeringute ülevaade ja lumetõrje 2020
5. Lümanda Pargi taotluse rahastamine
6. Lääne-Saare kogukonnakogu reorganiseerimine
7. Kohapeal algatatud küsimused ja info
Vanamõisa, Ennu, Kailuka, Väike-Rootsi ja Kasti külade uus koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 2. veebruaril kell 12.00 Vätta seltsimajas.
Eikla rahvamajas
 
Ringide töö rahvamajas:
kell 17–19 laste meisterdusring, juhendaja Marina Saukonen;
kell 14–16 käsitööring 
kell 14–16 keraamikaring 5€/kord. Sisaldab savi, põletust. Juhendaja Viia Rohtla.