Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Aula-Vintri küla üldkoosolek toimub 13. oktoobril kell 13 Simmu talus. Päevakorras: külavanema valimine, küla- ja riigiteid puudutavad probleemid, prügivedu. 
Tahula küla üldkoosolek toimub 17. oktoobril kell 19. Päevakorras: külavanema valimine, külaraha, info jagamine. Küsimuste korral pöörduda tahulakula@gmail.com.
Küsimus linna bussiliini nr 3 kohta
Eelmise aasta liinivõrgu tihendamisega lisati linnaliinile nr 3 (bussijaam-Muratsi-Nooruse-bussijaam-Kingu-Koja) ühe lisaväljumise. Seoses lisaväljumisega on aga viimase bussi (kell 17.15 väljumisega) reisijate arv märkimisväärselt kahanenud ning enamus päevi sõidab buss kas tühjalt või mõne üksiku reisijaga.
Palume liini nr 3 kasutajatelt ja Muratsi piirkonna elanikelt tagasisidet, kuidas muuta liini, et see vastaks rohkem reisijate vajadustele, või kas on mõistlik suunata vahendid teiste ühenduste parendamiseks?
Tagasisidet ootame e-postil karl.tiitson@saaremaavald.ee või telefonil 452 5110.