Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 19. augustil kell 16  Kuressaares (Marientali 27, III korrus, saal).
Päevakord:
1. Mittetulundustegevuse toetamise kord II lugemine
2. Saaremaa Vallavolikogu 28.03.2019 määruse nr 4 „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine
3. Upa külas Kooli tee 3 detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
4. Nasva alevikus Luha detailplaneeringu kehtestamine II lugemine
5. Saaremaa valla arengukava aastateks 2019 – 2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 eelnõu
6. Jooksvad küsimused
Meedla, Maleva ja Vestla küla ühine koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 31. augustil kell 16 bussipeatuses.
Eterniidi- ja asbestijäätmete täiendav vastuvõtt Kaarma piirkonnas
Arvestades vallaelanike suurt huvi eterniidijäätmete üle andmise vastu, on vallavalitsus otsustanud suurendada tasuta vastu võetava eterniidi mahtu 70 tonni võrra.
Eterniiti saavad ära anda Kaarma, Salme ja Torgu piirkondade elanikud Sikassaare Vanametall OÜ territooriumil (Sikassaares) EELREGISTREERIMISEL tel 452 5086. Registreerimine kestab etteantud mahu täitumiseni. 
Vastu võetava eterniidi maksimumkogus majapidamise kohta on 1 tonn. Teiste piirkondade elanikud eterniiti tasuta üle anda ei saa.