Kontakt

Saaremaa Vallavalitsuse kontaktisik piirkonnas:
halduse peaspetsialist Jüri Ränk (teed, heakord, vallavara)
juri.rank@laanesaare.ee, tel 515 4715
Marientali tee 27, Kuressaare

Uudised ja teated

TEADE 13. juunil on Aste raamatukogu SULETUD ja Randvere raamatukogu avatud kell 9-12.

Spordiüritused

24.06 Petanque; Tulistamise võistlus - Saaremaa parima väljaselgitamine
Kiratsi külaväljak, algus kell 11
30.06  Törise X triatlon
Tõrise järv, finiš Aste asula spordiväljak, algus kell 14
29.07 Petanque Kaarma Karikas - mänguviis Trio
Kaarma koolimaja esine väljak, algus kell 10
Lisainfo: tel 520 1611, Tarvo

___________________________________________________________________________
Aste Põhikool kuulutab välja avaliku konkursi järgmistele ametikohtadele:

- eripedagoog- logopeed (1,0 ametikohta)
- väikeklassiõpetaja  (1,0 ametikohta)
- poiste tööõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
- liikumisõpetaja (0,2 ametikohta)

Nõutav vastavus HTM-i 29.08.2013 määrusele nr 3 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded".
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 1. augustiks e-posti aadressile: ulvi.valge@aste.edu.ee
Täiendav info: tel 529 7383. 
__________________________________________________________________________

Projektitoetuste taotlemine endises Lääne-Saare piirkonnas

Projektitoetuse toimub Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 22 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel.
Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Taotlused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee.
Taotluse vorm
Aruande vorm 
____________________________________________________________________________