Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

 
17. juunil kell 16 Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek Kuressaares (Marientali 27).
PÄEVAKORD:
1. Aste Rahvamaja põhimäärus
2. Eikla Rahvamaja põhimäärus
3. Kärla Rahvamaja põhimäärus
4. Lümanda Rahvamaja põhimäärus
5. Nasva Rahvamaja põhimäärus
6. Taritu Rahvamaja põhimäärus
7. Koovi külas Kapa-Koovi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
8. Muratsi külas Rohu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine
9. Nasva alevikus Luha detailplaneeringu kehtestamine
10. Mittetulundustegevuse toetamise kord I lugemine
11. Lääne-Saare sporditoetuste 2018.a. jääk arutelu
12. Info, muud küsimused

Suur-Randvere küla jaanitrall

21. juunil kell 20 Randvere külaplatsil. Lõke süüdatakse kell 21. Tantsumuusikat teeb ansambel Leggero, kohapeal olemas toitlustus.

_____________________________________________________________________________


Kaubi küla jaanituli
23. juunil kell 20 - jaanituli Saaremaal Kaubi külas, tantsuks mängib KalevBand.

Muratsi küla üldkoosolek

27. juunil kell 19 Marientali 27 (III korrus, saal).
Toimub külavanema valimine, selgitusi jagavad Riigikogu ja Saaremaa Vallavolikogu liige Kalle Laanet ning abivallavanem Kristiina Maripuu.

8. Kaarma Linnusejooks

29. juunil Kaarma maalinnal. Toimuvad lastejooksud + täiskasvanute "Kõva mehe jooks". Info: www.saaresport.ee.