Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@laanesaare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Seoses Eesti raamatukoguhoidjate XI konverentsiga on Abruka, Aste, Eikla ja Randvere raamatukogud 18.-19. oktoobril 2018 suletud. Vabandame!

Avatud on endise Lääne-Saare piirkonna spordiklubide taotlusvoor 

15. oktoobrini saavad piirkonna spordiklubid Saaremaa valla eelarvest taotleda sporditoetust. Toetuse taotlemise õigus on spordiklubil, kes tegutseb endise Lääne-Saare valla haldusterritooriumil või kelle tegevuses osalevad endise Lääne-Saare valla elanikud.
Toetuse taotlemine toimub valla projektitoetuste taotluskeskkonnas.
Alus: Lääne-Saare sporditoetuste määramise kord  (kehib 31. detsembrini 2018)
Saaremaa valla uus mittetulundustegevuse toetamise kord  (jõustus 1. septembrist 2018)
Lisainfo: Marden Muuk, tel 452 5075, Mihkel Tamm, tel 452 5070.
_____________________________________________________________________________
Avatud on endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse II taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel välja endise Lääne-Saare piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse 2018. aasta teise taotlusvooru.

Taotlus esitatakse vallavalitsusele 15. oktoobriks hiljemalt kell 23.59 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiga aadressile Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald 93819.

Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Toetuse taotluspdf

Aruande vormpdf

Lisainfo: Tiina Orav, 5911798 või tiina.orav@saaremaavald.ee.