Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@laanesaare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Avalik kirjalk enampakkumine Nasva klubi kohviku ruumide rendile andmiseks

Saaremaa valla sihtasutus Lääne-Saare Kultuurivara annab avalikul kirjalikul enampakkumisel rendile Nasva klubi kohviku ruumid (Sõrve mnt 53, Nasva alevik).
Rendipind: 

kohvikuruumid (saal, köök, abiruumid) 131,77m²; ühiskasutatavad ruumid 89m²; suveterass 150m².
Täpsem info: saaremaavald.ee/valdmuub.

Endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetus

Käesoleva aasta tegeuvstoetuse II taotlusvoor oli avatud 15. oktoobrini.
Alus: Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määrus nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord".
Valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Aruande vormpdf 
Lisainfo: Tiina Orav, 5911 7981 või tiina.orav@saaremaavald.ee.