Kontakt

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Jüri Ränk 515 4715
juri.rank@saare.ee 
Marientali tee 27, Kuressaare

 

Uudised ja teated

Eikla klubi kutsub

Esmaspäeviti kell 17–19 lastering, juhendaja Marina Saukonen.
Kolmapäeviti kell 14–16 käsitööring.
Keraamikaring ette teatamisega, osalustasu 5 €, juhendaja Viia Rohtla.
 
 Kaarma kandi tegu 2018, Kaarma kandi inimene 2018 ja Kaarma kandi küla 2018! Nominente saab esitada koos põhjendusega 17. veebruarini e-mailile laanesaareleht@gmail.com. Laureaadid kuulutatakse välja 24. veebruaril kell 14 toimuval tänuüritusel Aste klubis.
 Talvine noortelaager toimub taas Kaarma laagrikeskuses ja kestab 25.-28. veebruarini. Talvelaager ootab osalema ja lustima kõiki 12+ vanuses noori. Osalustasu 48 eurot. Osalemiseks saata noore nimi, vanus ja lapsevanema kontakt merle.simmer@saare.ee.

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

 Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis.

 

Tutvustus

Kaarma on Saaremaa valla haldusterritooriumil käsitletav kui Kuressaare linn lähiümbruse piirkond (piirkonnas asub ka Kaarma küla). Piirkonda kuulub 3 alevikku ja 63 küla.
Aastast 1999 oli Kaarma kohalik omavalitsusüksus, 2014. aastal ühines vald Lümanda ja Kärla vallaga Lääne-Saare vallaks.
2017. aasta omavalitsuste haldusreformi käigus ühines Lääne-Saare vald omakorda kõigi teiste Saaremaa valdadega ja moodustus Saaremaa vald.