Kaasav eelarve

Kuressaare kaasava eelarve hääletusel osaleb 11 ideed
Ideede hindamise teemakomisjon sõelus välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele konkureerima 50 000 euro nimel.

Hääletusel osalevad järgmised ideed:
 
Kuressaare kaasava eelarve hääletus kestab 5. novembrist 18. novembrini. Hääletada saab elektrooniliselt portaalis www.volis.ee kasutades ID-kaarti või mobiil-ID. Samuti saab hääletada vallavalitsuse infolauas (Lossi 1, Kuressaare) isikut tõendava dokumendi alusel.
Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased Kuressaare linna kodanikud, kellel igaühel on hääletamisel osalemiseks vajalik hääl anda kahe erineva ettepaneku poolt. Linnakodanike hääletuse tulemusel tekib 50 000 euro sisse mahtuvate ettepanekute paremusjärjestus, mille kinnitab Saaremaa Vallavalitsus. Linnakodanike hääletusel enim toetust saanud ettepanekud viiakse ellu 2019. aasta jooksul.
Lisainfo: tel 452 5032, renate.pihl@saaremaavald.ee.
 
Ettepanekuid Kuressaare linna 2018. aasta kaasavasse eelarvesse sai esitada 14. oktoobrini, ettepanekute hindamine ja tulemuste avalikustamine toimub kehtiva määruse alusel. Hindamise teemakomisjoni koosseisu kuuluvad (alus: Saaremaa vallavanema 08.10.2018 käskkiri nr 3-1.1/82) Saaremaa Vallavolikogu Kuressaare linnakodaniku komisjoni liikmed Katrin Keso-Vares, Anti Toplaan, Anton Teras ning Saaremaa Vallavalitsuse osakondade esindajad Anu Vares, Anu Berens, Evelin Voksepp, Raivo Peeters, Bert Holm, Mihkel Tamm, Mark Grimitliht, Mikk Tuisk, Liina Kohu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________
Kaasava eelarve menetlusega annab Kuressaare linn kogukonna liikmetele võimaluse linnaeelarve koostamisel kaasa rääkida. Teatud summa osas saavad sõna­ ja otsustusõiguse kodanikud otse: teevad eelarvesse ettepanekuid ja hääletavad selle poolt, mida neist parimaks peavad.

Seega saab oma kodukohast hooliv inimene, asugu ta Kuressaares või kaugemal, teha ettepanekuid, kuidas kõige paremini elupaika arendada. Oluline on, et kasu tuleb lõppkokkuvõttes kogukonnale ja võimalikult suurele inimeste hulgale. Ettepaneku esitajal tuleb läbi mõelda ja kirja panna järgmised põhiaspektid: miks seda vaja on, kellele see kasu toob, kes selle ellu viib (kas vald või muu juriidiline või füüsiline isik) ning lisada hinnanguline maksumus.
Otsustav etapp on kodanike hääletus, kus selguvad ettepanekud, mida ellu viia.

Ühinenud omavalitsustest on kaasavat eelarvet seni rakendanud Kuressaare linn, 2017. aasta oli Kuressaare kaasava eelarve neljas aasta. 

Kuressaare linna kaasava eelarve koostamise kord (Riigi Teataja)

Ellu viidud ettepanekud koos toetatud summadega:
2017 - 50 000 eurot
Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine – 14 560 
Välijõusaal Kuressaare terviseparki – 11 542,80 
Korvpalli välisväljakute korrastamine – 11 880
Purjetame ka talvel - 8560
Ellu jäi viimata 2017 algselt hääletuse võitnud ettepanek „Pargiteede korrastamine", mille puhul oli tegemist linna hallatava objektiga ja selle rahastamist kaasavast eelarvest ei peetud õigeks.
2016 - 30 000 eurot
Väikesed võimlejad võimlevad vaibal - 5655 
Kuressaare Gümnaasiumi mänguväljak - 8500
Discgolfi pargi rajamine Musumännikusse - 9100 
Koerte treeningväljaku pinnasetööd ja piirdeaed - 6745
2015 - 30 000 eurot
SÜGi miniväljaku kunstmurukatte vahetus - 12 634 
Purjetame Kuressaare paremaks - 11 700 
Kudjape kalmistu uue osa parkla rajamine ja kiviaia renoveerimine - 5666
2014 - 30 000 eurot
Tuulte-Roosi ja Merikotka elamurajooni laste mänguväljaku renoveerimine - 8738 
Kuressaare turg korda! (kokku koondatud 3 ettepanekut) - 21 262

Kuressaare kaasava eelarve tulemuste arhiiv: 2017201620152014