Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Toomas Raun 5850 4920
toomas.raun@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Tiina Saare 5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 25. märtsil kell 15 (Kuressaare, Marientali tee 27, III korrus).
PÄEVAKORD:
1. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut (II lug). Kristiina Maripuu
2. Saaremaa Vallavolikogu 23.03.2018 määruse nr 13 „Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine. Katrin Koppel
3. Jäätmekäitluskohtade määramine. Katrin Koppel
4. Kogukonnakogu liikmetele 2018.a. tasu määramisest. Madis Kallas
5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Saaremaa vallas eelnõu. Kairi Niit
6. Saaremaa Vallavolikogu 26.06.2018 määruse nr 31 "Saaremaa valla püsiasustusega väikesaarte laevaliinide piletihindade kehtestamine" muutmine. Jüri Linde, Mikk Tuisk
7. Erateede avalikuks kasutamiseks määramise ja erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord. Jüri Linde, Mikk Tuisk
8. Lääne-Saare teede investeeringute kava 2019. Jüri Linde, Mikk Tuisk
9. Info
Kärla raamatukogu on 25.- 29. märtsil suletud. Vabandame!

____________________________________________________________________________

Kärla rahvamajas

P, 31. märtsil 

kell 11
kogupere animatsioon 
"Kapten Morten lollide laeval",
pilet 3-5€

kell 14 dokumentaalfilm
"Vello Salo. Igapäevaelu müstika",
pilet 3-4€



_____________________________________________________________________________

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märtsist 13. maini 2019. Täpsem info: www.saaremaavald.ee/hajaasustuse-programm10.