Kärla teenuskeskus

Vallamaja, Pargi 1, Kärla 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Toomas Raun

5850 4920 
toomas.raun@laanesaare.ee

Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus

529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Eestkostespetsialist Tiina Saare 5386 5166
tiina.saare@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

Avatud on endise Lääne-Saare valla piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse II taotlusvoor

Saaremaa Vallavalitsus kuulutab Lääne-Saare Vallavolikogu 24.03.2015 nr 22  „Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord" alusel välja endise Lääne-Saare piirkonna MTÜ-de tegevustoetuse 2018. aasta teise taotlusvooru.

Taotlus esitatakse vallavalitsusele 15. oktoobriks hiljemalt kell 23.59 kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või postiga aadressile Lossi 1, Kuressaare, Saaremaa vald 93819.

Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Lääne-Saare 
Toetuse taotluspdf

Aruande vormpdf

Lisainfo: Tiina Orav, 5911798 või tiina.orav@saaremaavald.ee.

 

KONTSERT

 

 

 

 

Tutvustus

Kärla on alevik Saare maakonnas Saaremaa lääneosas. Enne haldusreformi 2017. aastal kuulus Kärla piirkond Lääne-Saare valda, endine koduleht Lääne-Saare vald (üleval kuni 31.12.2018). Haldusreformi järgselt kuulub Kärla Saaremaa valla koosseisu.