Kärla teenuskeskus

Pargi 1, Kärla alevik 93501, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Krisela Uussaar 452 5164
5362 7280
krisela.uussaar@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Kärla piirkond asub Lääne-Saaremaal, piirnedes Kaarma, Salme, Lümanda, Kihelkonna ja Mustjala piirkondadega. Kärla piirkonna territooriumil on üks alevik ning 22 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Kärla alevikus.

Teated

Saaremaa Vallavalitsuse hooned ja teenuskeskused on avatud tavapärasel ajal. Vältimaks järjekorda ja inimeste kogunemist, palume enne külastamist oma vastuvõtt vastava teenistujaga kokku leppida kas telefoni või e-posti teel (või üldtelefonil 452 5000). Lisainfo »
Lääne-Saare kogukonnakogu koosolek toimub 19.05 2020 kell 17 elektrooniliselt
PÄEVAKORD:
1. Saaremaa valla hariduse arengukava 2020–2030
2. Toetuse andmise kord maapiirkondades asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks
3. Saaremaa valla kalmistute kasutamise eeskiri
4. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saaremaa vallas
5. Kuusnõmme külas Ranna detailplaneeringu kehtestamine
6. Lääne-Saare kogukonna likvideerimine ja Kaarma, Kärla ning Lümanda kogukondade moodustamine
7. Kaarma kogukonna põhimäärus
8. Kärla kogukonna põhimäärus
9. Lümanda kogukonna põhimäärus
10. Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 6 "Osavallakogu ja kogukonnakogu esimehele ja liikmetele tasu määramise ja maksmise kord" muutmine
Asutuste töökorraldus Kärlal alates 18. maist:
Teenuskeskus on avatud tavalistel aegadel ning koha peal on teenuskeskuse juhataja. Palume enne vastuvõtule tulemist telefonis aeg kokku leppida, et saaksime tagada külalise kui ka töötaja jaoks vajalikud isikukaitsevahendid ning tagada majas liikudes 2+2 reegli täitmine.
Sotsiaaltöötaja töötab kodukontorist, kuid eelneval kokkuleppel toimub vastuvõtt teenuskeskuses.
Rahvamaja ruumides külastajatele tegevusi ei toimu. 
Raamatukogu on alates 18. maist avatud tavalistel aegadel. Sissepääs peauksest. 
Koolis toimub distantsõpe kooliaasta lõpuni. Korraldatud on vajaduspõhine kontaktõpe väiksele osale õpilastest. Kontaktõppe õpilasi ja vanemaid informeeritakse personaalselt.
Lasteaed alustab 18. maist tööd tavapärases mahus. Hetkeseisuga on tühistatud suvine kollektiivpuhkus.
Söökla on avatud tööpäeviti kell 12.00 – 14.00.
Spordihall on külastajatele suletud.