Kärla Muusikakool

Kärla Muusikakooli asutas 1994. aastal tuntud muusikapedagoogi ja dirigendi Ludmilla Tooni algatusel Kärla vallavalitsus. Kärla Muusikakool on muusikalise hariduse andmisega tegelev huvikool, mis tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel ja on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolis on võimalik õppida järgmisi instrumente: klaver, plokkflööt, akordion, saksofon, pop-jazz kitarr, väikekannel lisapillina ja kitarr ansamblipillina. Õpilasi juhendavad 7 pedagoogi: Ülle Vallaste (akordion, noodiõpetus, kannel), Marika Aarnis (noodiõpetus, muusikalugu, kitarri algõpetus), Malle Veske (klaveri üldõpe), Matis Männa (saksofon), Toomas Tang (kitarr) ja Ludmilla Toon (eelkool), Imbi Kolk (plokkflööt).

Muusikakoolil on välja kujunenud rida traditsioone: pidulikud ava- ja lõpuaktused, õpilaskontserdid lastevanematele, pillilaagrid, jõulupeod koos väljasõitudega, esinemised põhikooli isade- ja emadepäeval ning erinevatel rahvakalendritähtpäevadel. Õppetöö koolis toimub põhiliselt grupis ja leiab operatiivse väljundi koosmusitseerimises. Nii rakendab enamik noori muusikuid aktiivselt oma oskusi kooli erinevates pillikoosseisudes: rahvapilliorkesteris ja kandleansamblis (Ülle Vallaste), kitarriansamblis (Marika Aarnis), saksofoniansamblis (Matis Männa) ja plokkflöödiansamblis (Imbi Kolk). Õppeaastal 2019/2020 alustas tööd eelkool.

Kooli õppima asumine toimub lapsevanema avalduse alusel ning ilma katseteta. Õppetasu on 14.10 eurot kuus.

Kontakt ja lisainfo

Kärla Muusikakool
Pargi 1, Kärla alevik

Direktor
Imbi Kolk
tel 
511 4757
karla.muusikakool@saare.edu.ee

Kärla Muusikakooli põhimäärus