Keskkond

Jaanilõkkesse prügi ei käi
Saaremaa Vallavalitsus juhib jaanipidustuste eel tähelepanu lõkke tegemisega seotud tervise- ja ohtusnõuetele.
Paljudes külades on jaanilõkked juba valmis või veel ettevalmistamisel. Kuna lõkke süütamist tuleb veel oodata, on aega üle vaadata, mida lõkkeasemele pandud on. Mis sobib jaanilõkkesse ja mis tuleks üle anda  jäätmekäitlejale?

Lõkkes võib põletada vaid looduslikku materjali:

 • oksad ja lehed
 • puit, mida pole värvitud, immutatud või lakitud
 • paber ja papp, mis ei sisalda kilet, kleeplinti jm plastosi

Lõkkesse ei sobi:

 • aknaraamid ja uksed
 • vanamööbel ja selle osad (diivanid, toolid, kapid, riiulid)
 • tapeet
 • plastpakendid
 • jalanõud, riided (sh puuvillased riided)
 • rehvid
 • ehitusjäätmed
 • muu olmeprügi

Lõkke süütamiseks on samuti soovitav kasutada looduslikku materjali. Kindlasti ei sobi selleks vanaõli ega muud kergestisüttivad ohtlikud jäätmed.
Nii suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, pakendid kui ka vanarehvid on võimalik vastavasse jäätmekäitluskohta tasuta ära anda. Olemprügi saab iga majapidamine ja suvilaomanik  panna oma prügikonteinerisse, mida jäätmevedaja regulaarselt tühjendab. Täpsemat info tasuta äraantavate jäätmete ja jäätmeveoteenuse kohta: 
http://www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus.
Mitteloodusliku materjali põletamisega lõkkes levib mürgine suits, mis sisaldab muuhulgas vähkitekitavaid aineid. Lõkke ümber istutakse ikka koos lähedastega, kelle tervist kahjustada ei soovita. Nii tuleb mõelda ka sellele, et lõke ei põhjustaks tervise- ega keskkonnakahju.
Jaanilõkke ettevalmistamisel tuleb kindlasti kinni pidada tuleohutuse nõuetestarvestades praegust suurt kuivust ja selle kaasnevat tuleohtu looduses (vaata Tuleohukaart).

_______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________

Pakendikonteinerid vahetatakse välja
PakendikonteineridAprillis hakati Saaremaa valla territooriumil ümber vahetama ETO pakendikonteinereid uute ja suuremate vastu. Sel ajal võib tekkida olukord, kus vana konteiner on eest ära viidud ja uut pole veel asemele toodud. Vallavalitsus palub sellisel juhul kasutada mõnda teist pakendipunkti. Pakendipunktid on leitavad VEEBIKAARDIL.
Ümberkorralduste eesmärk on muuta pakendite äraandmine mugavamaks ja vähendada konteinerite ületäitumist. 
 

 

Kontakt

Keskkonnaosakonna
kontaktid >>


Tallinna 10, Kuressaare 93819