Osavallakogu

Kihelkonna osavallakogu liikmed:

Karl Teär
Ave Väli
Taavi-Aadu Ait
Mare Kurvits
Elle Mäe
Tõnis Tasane
Leevi Naagel
Jaen Teär
Kersti Vaga
Mati Väärtnõu

 

Kihelkonna osavallakogu 13. koosoleku (12.11.2019 kell 16.00 Kihelkonna rahvamajas) päevakord:

  1. Saaremaa valla  2020. aasta eelarve eelnõu
  2. Volikogu määruse „Saaremaa valla heakorra eeskiri" eelnõu
  3. Jooksvad küsimused

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Kihelkonna osavalla põhimäärus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017018