Korraldatud jäätmevedu

Valminud on Saaremaa valla jäätmekava 2021–2026 eelnõu, mille tutvustamiseks toimus 28. mail 2021 avalik arutelu. Vaata järgi ettekannet ning ülekannet Facebookis või Youtube'is.

Jäätmekava eelnõu avaliku väljapaneku käigus esitati kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid: 1. JetGas OÜ, 2. EES-Ringlus, 3. Humana Sorteerimiskeskus OÜ, 4. OÜ Paikre, 5. OÜ Saaremaa Prügila, 6. Eraisik 1, 7. OÜ Prügimees, 8. Keskkonnaamet, 9. Eraisik 2, 10. Eraisik 3 (saabus peale avalikku arutelu). Vallavalitsuse kommentaare on võimalik lugeda siit.

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on tagada mõistliku hinna ja tingimustega jäätmeveoteenus kõigile jäätmevaldajatele, vähendada prügistamist ja jäätmete põletamist ning tagada jäätmetes sisalduva materjali uuesti kasutusele võtmine ehk jäätmete ringlussevõtt. Olmejäätmete veo korraldab oma haldusterritooriumil kohalik omavalitsus ehk Saaremaa vald. Saaremaal on jäätmeveoga liidetud kõik hoonestatud maaüksused, kusjuures maaüksuse omanikud ja valdajad (jäätmevaldajad) ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Jäätmeveo teenustasu sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendussagedusest. Sobiva suurusega mahuti ning veosageduse jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja, lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Vaata ka: juhend eramaja elanikele või kortermaja elanikele.

Arvestada tuleb, et segaolmejäätmete äravedu ei saa toimuda harvemini kui üks kord 12 nädala jooksul; Kuressaare linnas ja Orissaare alevikus vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kuressaares või Orissaares asuvalt kinnistult võib prügivedu toimuda ka harvem (kuid vähemalt üks kord 12 nädala jooksul), kui kinnistul on olemas pealt ja külgedelt kinnine komposter (poest ostetud või ise ehitatud), kinnistul tekkivate biolagunevate köögijäätmete tarbeks – selleks tuleb esitada harvema prügiveo graafiku taotlus (docx) (mujal piisab jäätmevedaja teavitamisest).

Vallavalitsus saab anda korraldatud jäätmeveost vabastuse, kuid seda vaid juhul, kui on veendumus, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata – selleks tuleb esitada erandkorras vabastamise taotlus (docx) (koos elektri tarbimisteatisega). Lisaks ei pea jäätmevedu kinnistult toimuma, kui tekkivad jäätmed viiakse kokkuleppe alusel teisel Saaremaa valla kinnistul (näiteks põhielukohas) asuvasse prügikasti; samuti võib kasutada naabritega ühist konteinerit – selleks tuleb esitada ühise jäätmemahuti taotlus (docx).

Saaremaa vald on vastavalt sõlmitud hankelepingutele (kehtivad 1.03.2020 – 28.02.2023) jagatud kolmeks jäätmeveopiirkonnaks: Kuressaare, Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa. Kõikides veopiirkondades on võimalik majapidamisest, asutusest või ettevõttest ära anda pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid ja segaolmejäätmeid. Biojäätmete teenustasu on poole odavam, pakendijäätmete teenustasu neli korda odavam ja vanapaberi teenustasu viis korda odavam sama suure segaolmejäätmete mahuti tühjendamise teenustasust.

Korraldatud jäätmevedu Kuressaares

Jäätmeid veab AS Ragn-Sellsiseteenindussaaremaa@ragnsells.ee, tel 606 0439.
Klienditeenindus: Pargi 16, Kuressaare (K kell 817).

Jäämeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Kuressaare veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

süvamahuti, 80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord nädalas kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

süvamahuti, 80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord nädalas kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

köögijäätmete puhul süvamahuti,  80-240L soovitavalt pruun konteiner, aiajäätmete puhul ka kuni 150L kott

1 kord nädalas kuni 1 kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

süvamahuti, 80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul, soovi korral kuni 3 korda nädalas, vedu võib toimuda ka 1 kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)

Korraldatud jäätmevedu Ida-Saaremaal

(Pihtla, Valjala, Laimjala, Pöide, Orissaare ja Leisi piirkonnad)

Jäätmeid veab AS Ragn-Sells: iseteenindussaaremaa@ragnsells.ee, tel 606 0439.
Klienditeenindus: Pargi 16, Kuressaare (K kell 817).

Jäätmeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Ida-Saaremaa veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

80-240L soovitavalt pruun konteiner

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 4 nädala jooksul, Orissaares 01.05 - 30.09 ka 1 kord nädalas

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul.
Orissaares toimub vedu vähemalt 1 kord 4 nädala jooksul, vedu võib toimuda ka 1 kord 12 nädala jooksul, kui vallavalitsus on võimaldanud harvemat prügivedu (eelduseks kompostri olemasolu)

Korraldatud jäätmevedu Lääne-Saaremaal

(Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu piirkonnad)

Jäätmeid veab OÜ Prügimeessaaremaa@keskkonnateenused.ee, tel 453 1603.
Klienditeenindus: Talli 4, Kuressaare (ER kell 817).

Jäätmeveo graafikHinnakiri.

Korraldatud jäätmeveo sagedus ja sobivad mahutid Lääne-Saaremaa veopiirkonnas:

Jäätmeliik

Mahuti

Veosagedus

Pakendijäätmed
KlaaspakendPapp- ja paberpakendPlast-, metall- ja kartongpakend

80-1100L soovitavalt kollane konteiner, eramajas ka kuni 150L soovitavalt läbipaistev kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

Vanapaber
Vanapaber

80-1100L soovitavalt sinine konteiner, eramajas kuni 50L kott või pappkast

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul, soovi korral ka tellimisel tühjendusega

Biojäätmed
BiojäätmedBiolagunevad aiajäätmed

80-240L soovitavalt pruun konteiner

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 4 nädala jooksul

Segaolmejäätmed
Segaolmejäätmed

80-4500L must, hall või roheline konteiner, eramajas ka kuni 100L kott

1 kord 2 nädala jooksul kuni 1 kord 12 nädala jooksul

 

Kontakt ja lisainfo

Keskkonnaosakond
Tallinna 10, Kuressaare

Jäätmete peaspetsialist
Katrin Koppel
tel 452 5086
katrin.koppel@saaremaavald.ee

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri