Teated

Infoseminarid piirkondades

29. augustil kiitis Saaremaa Vallavolikogu heaks Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise uue korra. Tutvustamaks uut korda, kohtusid abivallavanem Kristiina Maripuu ning arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep piirkondades küla- ja alevikuvanemate ning mittetulundusühingute ja seltsingutega. Ei saanud tulla kohapeale? Tutvu uuendustega siin.

Avatud on külaraha taotlusvoor

Külaraha on valla eelarve vahenditest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks. Külaraha suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus. 2019. aastaks on vallavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 447 kinnitatud külaraha suurused kõigi Saaremaa valla külade lõikes, kus on rahvastikuregistri järgselt elanikke.
Külaraha on õigus taotleda kehtivate volitustega külavanemal ning raha saab kasutada küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks, külaürituste läbiviimiseks või külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks. Pikendatud tähtaeg: 2. detsember 2019.