KÜLAELU

Laimjala osavalla külavanemad

Aaviku küla

Maire Tamm
5663 2006
maire.tamm@epj.ee

Asva küla

Maidu Vallik
50 65 149

Audla küla

Jana Pint
53 485 665 jana.pint@mail.ee

Kapra küla

Tiina Ait
tiina.ait@mail.ee

Kingli küla

Viljar Rei
51 77621
reiviljar@gmail.com

Laimjala küla ja Nõmjala küla

Ardo Kaljuste
52 13 539
akaljuste@gmail.com

Mustla küla

Andres Kaldmäe
51 68 299
kaldasandri@gmail.com

Randvere, Viltina küla

Veljo Mets
56 221 934
veljomets@hot.ee

Ruhve küla

Aare Kruuser
50 37 295
aare.kruuser@gmail.com

Saareküla ja Saaremetsa küla

 

 

Eha Ennemuist
53 426 912
koplike@hot.ee

Info

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor
Mittetulundustegevuse toetamine