Külaelu

SISUKORD

Valjala piirkonna külavanemad

Küla- ja seltsielu

 

Valjala piirkonna külavanemad

Külavanema statuut: https://www.riigiteataja.ee/akt/419032013023

Valjala alevik, 32 küla:

Küla

Külavanem

E-mail

Telefon

1. Jursi          

Alur Õunpuu

alur.ounpuu@gmail.com

5333 0009

2. Jõelepa

Juta Rettau

 

5568 0428

3. Jööri

Sulev Peäske

joorikyla@gmail.com

513 6998

4. Kalju

Karin Merisalu

kmerisalu@gmail.com

5628 7345

5. Kallemäe

Linda Raad

lindaraad@hot.ee

520 2634

6. Kalli

Arne Maripuu

kristiina.maripuu@mail.ee

527 8920

7. Koksi

Ulvi Puhv

ulvi.puhv@mail.ee

5192 4867

8. Kuiste

Helle Lember

helle.lember@mail.ee

5555 4521

9. Kungla

Kert Kreem

kert.kreem@gmail.com

5341 1457

10. Kõnnu

Triin Kald

triin.kald@gmail.com

5399 2191

11. Kõriska

Tiia Lätt

tiialatt4@gmail.com

5394 4094

12. Laevaranna

Marje Kaasik

miisuke01@hotmail.com

510 9364

13. Lööne

Ülle Kuusk-Kupits

ylle.kuuskkupits@gmail.com

5348 2037

14. Männiku

Virvi Mihkelson

virvike@gmail.com

5829 2368

15. Oessaare

Kalev Kadak

kalev@vetmar.ee

518 6519

16. Põlluküla

Lembit Korb

tuulingumae@gmail.com

5800 1878

17. Rahu

Hilda Vohlbrück

mammaHilda@hot.ee

5666 3723

18. Röösa

Lembit Korb

tuulingumae@gmail.com

5800 1878

19. Sakla

Kalle Põldema

ulvi.poldema@valjala.edu.ee

459 5525

20. Siiksaare

Annika Reino

reinoannika@gmail.com

5342 5261

21. Turja

Indrek Iljas

inzo@sarma.ee

5698 2579

22. Tõnija

Toomas Suurorg

kadrilea@hot.ee

5346 5967

23. Undimäe

Marii Aksiim

mariiaksiim@gmail.com

 

24. Valjala-Ariste

Kalle Mook

kallemook3@gmail.com

524 9244

25. Valjala-Kogula

Matti Tänav

 

5199 2227

26. Valjala-Nurme

Kaire Kiil

kairekiil@hot.ee

516 8066

27. Vanalõve

Arvi Liik

 

5390 2854

28. Veeriku

Erko Siiner

erko.siiner@mail.ee

5646 7006

29. Vilidu

Maie Kundrats

kundratsmaie@gmail.com

5340 6965

30. Väkra

 

 

 

31. Väljaküla

Peeter Süld

saklaselts@hot.ee

5341 3087

32. Võrsna

Ain Aulik

ahtransport@hot.ee

508 2768

Külavanem saab informatsiooni ja abi Eesti Külaliikumise Kodukant kodulehelt: https://kodukant.ee/

Tagasi üles

 

Küla- ja seltsielu

Eestlaste elujärje ja kultuuri arengus on olnud suured teened seltsidel ja ühingutel. Juba septembris 1899 aastal tulid Valjala valla edumeelsemad talumehed kokku, et asutada esimesena Saaremaal Valjala Põllumeeste Selts. Seltsi juhtis algusest kuni selle sulgemiseni 1940 aasta sügisel väsimatu koolmeister Gustav Nurm. Põllumeeste seltsi eestvedamisel asutati ka 1912 aastal esimene piimaühing Saaremaal.

Kultuuritöö korraldamisel on suuri teeneid olnud Kuressaare Eesti Seltsi Valjala Haruseltsil, mis asutati Valjalaga 1908 aastal. Esimeheks oli algusaastail Gustav Nurm ja hiljem Valjala kihelkonnakooli juhataja-köster-organist-koorijuht Jaen Paas. Selts iseseisvus 1922 aastal, kui asutati Valjala Noorte Ühing "Laine", mille esimeheks sai Georg Lember.

1924 aastal asutati Tõnijal Haridusselts "Kalju", esimees ja koorijuht õpetaja Aleksander Rand. 1930 loodi Haeskas Haridusselts "Leidur", esimees ja koorijuht õpetaja Aleksander Reinem.

1931 aastal asutati Valjala Maanaiste Selts, mille esinaiseks valiti Minni Kindel.

Seltsid korraldasid laulude ja näitemängude õhtuid, korraldati õppepäevi, üheskoos peeti kõnekoosolekuid, kus harjutati ka kõnepidamise oskusi auditooriumi ees. Seltsid suleti 1940-41.

Esimesed seltsid asutati peale taasiseseisvumist jälle just külades. Külaseltside eesmärgiks on arendada oma piirkonda heaolu ja läbi ühistöö tugevdada kogukondlikke väärtusi.

Kasutatud materjal: Heinrich Männa "Ühistegevusega edukale elule", Kuressaare 1999

Bruno Pao "Valjala", Maalehe Raamat 1999.

Tagasi üles