Külaelu

Endise Leisi valla AASTA TEOD  

Külad ja külavanemad

Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut

Külaseltsid

MTÜ Karja Külaselts
Karja küla Saaremaa vald 94248
457 3522, karjakylaselts@gmail.com

MTÜ Laugu Külaselts
Lauga küla Saaremaa vald 94233
5591 3970, hannareinol@hotmail.com 

MTÜ Leisi Selts
Leisi alevik saaremaa vald 94202
505 3265, 510 2131; info@ojacamping.ee

MTÜ Leisi Spordiselts
Leisi alevik Saaremaa vald 94202
5669 6369, info@leisispordiselts.eu

MTÜ Metsküla Küla Selts
Metsküla Saaremaa vald 94271
506 6803, tiina@parmeron.ee

MTÜ Mätja Küla Selts
Mätja küla Saaremaa vald 94214
520 8376, jaak.haamer@mail.ee

MTÜ Nihatu Külaselts
nihatukulaselts@hot.ee

MTÜ Ratla Külaselts Koduhoidjad
Ratla küla Saaremaa vald 94233
reinravik@hot.ee

MTÜ Roobaka Küla Selts
Rauna Roobaka küla Saaremaa vald 94242
airekurs@gmail.com

MTÜ Soela Sadama Selts
Soela küla Saaremaa vald 94274
503 1581, info@soelasadam.ee

MTÜ Triigi Küla Selts
Triigi küla Saaremaa vald 94243
457 3251, 5625 2470, ingeli.stahl@gmail.com

Info

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.
Mittetulundustegevuse toetamine