Külaelu

Info

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor
Mittetulundustegevuse toetamine

Seltsid ja seltsingud

MTÜ Kavandi Selts
Registreeritud: 2003
Juhatuse liige: Krista Riik Kontakt: Kavandi küla kristariik@gmail.com 5345 3772
Eesmärgid: kohaliku elukeskkonna säilimine ja arendamine. Eelisarendatatad valdkonnad: heakord, infrastruktuur, seltsimaja, puhkemajandus.
Materiaalne baas: Kavandi seltsimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Kavandi, Võhma, Järveküla, Randküla, Hindu, Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila.

Seltsing Orissaare kultuurisõbrad
Registreeritud: 2004
Juht: Anu Viljaste Kontakt: Kuivastu mnt 29a Orissaare kultuurimaja@orissaare.ee
Eesmärgid: muuta Orissaare valla kultuurielu mitmekesisemaks ja sisukamaks, säilitada rahvakultuur järgnevatele põlvedele ja anda igale elanikule vallas võimalus osaleda kultuurielus.

MTÜ Tagavere Optimistid
Registreeritud 08.12.2005
Juhataja: Astrid Vaba. Kontakt: Tagavere küla, tagavere@hot.ee 56494 060
Koduleht: optimistid.onepagefree.com
Eesmärgid: Tagavere piirkonna elanike sotsiaalsete ja kultuuriiste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses riigi- ja omavalitsusorganitega. Tagavere piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine. Keskkonnasäästliku turismi edendamine kõlas. Koostöö arendamine teiste seltside, ühingute ja asutustega.
Materiaalne baas: Tagavere koolimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Arju, Imavere, Kareda, Kuninguste, Salu, Tagavere, Väljaküla.

Seltsing Orissaare Eakad
Asutatud: 27.10.2009 Kontakt: Maaja Vabrit Eesmärk: valla eakate klubiline tegevus.

Orissaare Jahimeeste Selts
Asutatud: Juhatuse liikmed: Hinnar Kuuder,Ivar Koppel, Juhan Torn, Jürgen Haamer, Tõnu Kuul, Kristjan Moora, Martin Hein. Kontakt: Liigalaskma küla tel 5130819 muru.ivar@gmail.com
Eesmärk: jahindus ja sellega seonduvad tegevused. Materiaalne baas: kinnistu Arju külas.

MTÜ Maasilinna Selts
Registreeritud: 19.03.2014 (reg kood 80368352)
Juhatuse liikmed: Ene Kööts, Irja Salm. Krista Riik, Evi Männik Kontakt: Orissaare Sadama 5 tel: 53422388 ene.koots@oris.edu.ee
Eesmärk: Maasilinna kui ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ja arendamine. Maasilinna ajaloo uurimine, Maasilinna aktiivne turundamine, turismitoote kui tervikliku külastuselamuse arendamine. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing läbi järgmisi tegevusi: kohaliku kultuurielu edendamine, trükiste väljaandmine, ürituste korraldamine, koolituste korraldamine silmaringi avardamiseks, teadmiste täiendamiseks , koostööoskuste ja omaalgatuste arendamiseks, vahendite kaasamine erinevatest projektidest ja fondidest, ettevõtluse praktilise kogemuse võimaldamine. Seltsi kuuluvad aktiivsed vallakodanikud.

Seltsing Ristivälja
Orinõmme ja Liigalaskma külade kogukond.

MTÜ Orissaare Tugikeskus
Registreeritud: 2011
Juhatuse liikmed: Koidu Prii, Maaja Vabrit, Saima Kütt Kontakt: Koidu10 Orissaare; tel 5650 8278; e-post: otugikeskus@hot.ee
Eesmärgid: Ühingu eesmärgiks on sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste korraldamise.
Koduleht: http://otugikeskus.edicypages.com/

MTÜ Orissaare Sport    Andmed Spordiregistris
Eesmärk: avalikes huvides heategevuslik hariduse-, teaduse, tervise-, kultuuri, spordi- ja loodushoiu tegevusalade toetamine ning erineval tasemel spordialase tegevuse arendamine ja toetamine ning valla spordi esindamine Eesti ja rahvusvahelises spordiliikumises, stipendiumite ja/või toetuste jagamise abil hariduse, teaduse, tervise, kultuuri, spordi, loodushoiu arendamine ja toetamine. Kooli spordialase huvitegevuse tagamine ja arendamine ning sportlike eluviiside propageerimine.
Orissaare Sport Spordiklubi teenused:
- harrastussport – sobib Sulle siis kui soovid harrastada konkreetset spordiala. Võimalik valida 8 erineva spordiala vahel. Treeningtöö toimub kindlatel kellaaegadel  1-3 korda nädalas, konkreetse treeneri juhendamisel. Sobib iga treeningtasemega inimesele 
www.orissaaresport.ee/harrastussport
- spordikool -  sobib lastele ja noortele  vanuses 7 – 19 eluaastat.  Valida saab 5 spordiala vahel.  Treeningud toimuvad kindlatel kellaaegadel 2-5 korda nädalas. Treeningkavad on akrediteeritud 
www.orissaaresport.ee/tooted
-
 spordilaagrite korraldamine – Orissaare on väga hea koht spordilaagrite korraldamiseks
-  v
õistluste ja spordiürituste korraldamine 

Orissaare piirkonna külavanemad

Jrk.nr.

Küla nimi

Ees- ja perekonnanimi – e-post

Telefon, mobiil

1

Ariste

Leo Suurtee leosuurtee@gmail.com

5526668

2

Arju / Tagavere

Mirja Tiitma – mirjats@gmail.com

56451125

3

Haapsu

Vello Vaha

53440199

4

Hindu

Raivo Humal

53436308

5

Imavere

Ülo Laanet astalaanet@gmail.com

4528952

6

Jaani

Erki Lukner – raunibaar@hot.ee

56320210

7

Järveküla

Raili Sema – aansu@hot.ee

4528548/ 5016952

8

Kalma

Tõnis Mägi alja.magi@gmail.com

53807884

9

Kareda

Lauri Kuuder – lauri.kuuder@gmail.com

5157126

10

Kavandi

Andres Aljas - andres1aljas@gmail.com

5183140

11

Kuninguste

Andres Tiitma – andres.tiitma@mail.ee

51970254

12

Kõinastu

Jüri Lember – jlem@online.ee

5012507

13

Laheküla

Ivo Salm – irjasalm@gmail.com

5143348

14

Liigalaskma

Raul Väin vain.raul@gmail.com

53428997

15

Liiva

Kontaktisik Marek Kütt gmurek@gmail.com

53836689

16

Maasi

Mati Viljaste – mati.viljaste.001@mail.ee

4545277/ 5187626

17

Mehama

Kaidi Kald kaidikald2@gmail.com

5152056

18

Mäeküla

Alar Ränk alar.rank@gmail.com

Asenduskülavanem Peeter Kiirend

kiirendp@gmail.com

55656163

5048112

19

Orinõmme

Andres Niits tai12@hot.ee

 

20

Pulli

Aleksander Kukk - aleksander.kukk@gmail.com

53409105

21

Randküla

Rein Valdner - reinv36@gmail.com

56241649

22

Kirderanna

Laus Helje rammirammi@hot.ee

5208430

23

Raugu

Raivo Humal

53436308

24

Saikla

Aurika Vaho – aurika.vaho@mail.ee

56645122

25

Salu

 

 

26

Suur-Pahila

Toomas Haamer – jurna@hot.ee

56490561

27

Suur-Rahula

Kalmet Ligi leela.ligi@mail.ee

53961518

28

Taaliku

Urmas Mägi - urmasmagi1963@hot.ee

4528689/ 53452698

29

Tagavere keskus

Elle Mäe – elle.mae@mail.ee

4594721/ 5048295

30

Tumala

Kalle Kuusk, kalle.kuusk.001@mail.ee

5269741

31

Väike-Pahila

Toomas Haamer – jurna@hot.ee

4529027/ 56490561

32

Väike-Rahula

Tiit Tart - tiittart@hot.ee

4528460/ 5032889

33

Väike-Võhma küla

 

 

34

Koigi-Väljaküla

Peeter Vellamäe peeter.vellamae@gmail.com

5129884

35

Ööriku

Magus Hiis - margus@business24.ee

53020805