Külaelu

Info

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor
Mittetulundustegevuse toetamine

Seltsid ja seltsingud

MTÜ Kavandi Selts
Registreeritud: 2003
Juhatuse liige: Krista Riik Kontakt: Kavandi küla kristariik@gmail.com 5345 3772
Eesmärgid: kohaliku elukeskkonna säilimine ja arendamine. Eelisarendatatad valdkonnad: heakord, infrastruktuur, seltsimaja, puhkemajandus.
Materiaalne baas: Kavandi seltsimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Kavandi, Võhma, Järveküla, Randküla, Hindu, Raugu, Suur-Pahila, Väike-Pahila.

Seltsing Orissaare kultuurisõbrad
Registreeritud: 2004
Juht: Anu Viljaste Kontakt: Kuivastu mnt 29a Orissaare kultuurimaja@orissaare.ee
Eesmärgid: muuta Orissaare valla kultuurielu mitmekesisemaks ja sisukamaks, säilitada rahvakultuur järgnevatele põlvedele ja anda igale elanikule vallas võimalus osaleda kultuurielus.

MTÜ Tagavere Optimistid
Registreeritud 08.12.2005
Juhataja: Astrid Vaba. Kontakt: Tagavere küla, tagavere@hot.ee 56494 060
Koduleht: optimistid.onepagefree.com
Eesmärgid: Tagavere piirkonna elanike sotsiaalsete ja kultuuriiste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses riigi- ja omavalitsusorganitega. Tagavere piirkonna jätkusuutliku arengu taotlemine. Keskkonnasäästliku turismi edendamine kõlas. Koostöö arendamine teiste seltside, ühingute ja asutustega.
Materiaalne baas: Tagavere koolimaja.
Seltsi kuuluvad külad: Arju, Imavere, Kareda, Kuninguste, Salu, Tagavere, Väljaküla.

Seltsing Orissaare Eakad
Asutatud: 27.10.2009 Kontakt: Marika Rauk  53450717 marikarauk@hot.ee
Juhatus: Marika Rauk, Helju Metsniit, Helle Vaho, Külli Solvak, Koidu Prii
Eesmärk: valla eakate klubiline tegevus.

Orissaare Jahimeeste Selts
Asutatud: Juhatuse liikmed: Hinnar Kuuder,Ivar Koppel, Juhan Torn, Jürgen Haamer, Tõnu Kuul, Kristjan Moora, Martin Hein. Kontakt: Liigalaskma küla tel 5130819 muru.ivar@gmail.com
Eesmärk: jahindus ja sellega seonduvad tegevused. Materiaalne baas: kinnistu Arju külas.

MTÜ Maasilinna Selts
Registreeritud: 19.03.2014 (reg kood 80368352)
Juhatuse liikmed: Ene Kööts, Irja Salm. Krista Riik, Evi Männik Kontakt: Orissaare Sadama 5 tel: 53422388 ene.koots@oris.edu.ee
Eesmärk: Maasilinna kui ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ja arendamine. Maasilinna ajaloo uurimine, Maasilinna aktiivne turundamine, turismitoote kui tervikliku külastuselamuse arendamine. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing läbi järgmisi tegevusi: kohaliku kultuurielu edendamine, trükiste väljaandmine, ürituste korraldamine, koolituste korraldamine silmaringi avardamiseks, teadmiste täiendamiseks , koostööoskuste ja omaalgatuste arendamiseks, vahendite kaasamine erinevatest projektidest ja fondidest, ettevõtluse praktilise kogemuse võimaldamine. Seltsi kuuluvad aktiivsed vallakodanikud.

Seltsing Ristivälja
Orinõmme ja Liigalaskma külade kogukond.

MTÜ Orissaare Sport    Andmed Spordiregistris
Eesmärk: avalikes huvides heategevuslik hariduse-, teaduse, tervise-, kultuuri, spordi- ja loodushoiu tegevusalade toetamine ning erineval tasemel spordialase tegevuse arendamine ja toetamine ning valla spordi esindamine Eesti ja rahvusvahelises spordiliikumises, stipendiumite ja/või toetuste jagamise abil hariduse, teaduse, tervise, kultuuri, spordi, loodushoiu arendamine ja toetamine. Kooli spordialase huvitegevuse tagamine ja arendamine ning sportlike eluviiside propageerimine.
Orissaare Sport Spordiklubi teenused:
- harrastussport – sobib Sulle siis kui soovid harrastada konkreetset spordiala. Võimalik valida 8 erineva spordiala vahel. Treeningtöö toimub kindlatel kellaaegadel  1-3 korda nädalas, konkreetse treeneri juhendamisel. Sobib iga treeningtasemega inimesele 
www.orissaaresport.ee/harrastussport
- spordikool -  sobib lastele ja noortele  vanuses 7 – 19 eluaastat.  Valida saab 5 spordiala vahel.  Treeningud toimuvad kindlatel kellaaegadel 2-5 korda nädalas. Treeningkavad on akrediteeritud 
www.orissaaresport.ee/tooted
-
 spordilaagrite korraldamine – Orissaare on väga hea koht spordilaagrite korraldamiseks
-  v
õistluste ja spordiürituste korraldamine 

Orissaare piirkonna külavanemad

Jrk.nr.

Küla nimi

Ees- ja perekonnanimi – e-post

Telefon, mobiil

1

Ariste

Leo Suurtee leosuurtee@gmail.com

5526668

2-3

Arju / Tagavere

Mirja Tiitma – mirjats@gmail.com

56451125

4-5

Haapsu/Pulli

Kaido Heinsalu kaido@tornitalu.ee

asetäitja Peeter Nõukas

53415394

5084310

6

Hindu

Raivo Humal

53436308

7

Imavere

Ülo Laanet astalaanet@gmail.com

4528952

8

Jaani

Erki Lukner – raunibaar@hot.ee

56320210

9

Järveküla

Raili Sema – antsutalu@gmail.com

4528548/ 5016952

10

Kalma

Tõnis Mägi alja.magi@gmail.com

53807884

11

Kareda

Lauri Kuuder – lauri.kuuder@gmail.com

5157126

12

Kavandi

Andres Aljas - andres1aljas@gmail.com

5183140

13

Kuninguste

Andres Tiitma – andres.tiitma@mail.ee

51970254

14

Kõinastu

Jüri Lember – jlem@online.ee

5012507

15

Laheküla

Ivo Salm – irjasalm@gmail.com

5143348

16

Liigalaskma

Raul Väin vain.raul@gmail.com

53428997

17

Liiva

Kontaktisik Marek Kütt gmurek@gmail.com

53836689

18

Maasi

 

 

19

Mehama

Kaidi Kald kaidikald2@gmail.com

5152056

20

Mäeküla

Alar Ränk alar.rank@gmail.com

Asenduskülavanem Peeter Kiirend

kiirendp@gmail.com

55656163

5048112

21

Orinõmme

Andres Niits tai12@hot.ee

 

22

Randküla

Rein Valdner - reinv36@gmail.com

56241649

23

Kirderanna

Laus Helje rammirammi@hot.ee

5208430

24

Raugu

Raivo Humal

53436308

25

Saikla

Aurika Vaho – aurika.vaho@mail.ee

56645122

26

Salu

 

 

27

Suur-Pahila

Toomas Haamer – jurna@hot.ee

56490561

28

Suur-Rahula

Kalmet Ligi leela.ligi@mail.ee

53961518

29-30

Taaliku/Ööriku

Lauri Kollo lauri.kollo@eesti.ee
asetäitja Taavi Mägi 

56500456

31

Tagavere keskus

Elle Mäe – elle.mae@mail.ee

4594721/ 5048295

32

Tumala

Kalle Kuusk, kalle.kuusk.001@mail.ee

5269741

33

Väike-Pahila

Toomas Haamer – jurna@hot.ee

4529027/ 56490561

34

Väike-Rahula

Tiit Tart - tiittart@hot.ee

4528460/ 5032889

35

Väike-Võhma küla

 

 

36

Koigi-Väljaküla

Peeter Vellamäe peeter.vellamae@gmail.com

5129884

Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut