Külaelu

Torgu piirkonnas on hetkel ametlikult kokku 22 küla. Neist neljas (Karuste, Mõntu, Soodevahe, Sääre) ei ole ühtegi inimest sisse kirjutatud. Kahes külas (Lõupõllu, Maantee) on ainult üks püsielanik.

Torgu osavallakogus on hetkel esindatud viie küla elanikud: Iide külast Luule Aadussoo ja Mari Kübarsepp, Lülle külast Tiit Pruul, Mäebe külast Annika Ellervee ja Tarmo Mägi, Mässa külast Jüri Spitsõn ja Türju külast Mihkel Undrest ja Kaupo Vipp.

Selleks, et Torgu teenuskeskuse piirkonna elanike arvamus suurvallas võimalikult mõjusalt kõlaks, aitaksid kaasa külavanemad, kes toovad külade probleemid ja vajadused osavallakogusse. Selleks soovime, et külad valiksid omale külavanemad. Iga küla esindaja saab juba praegu takistada oma külas teede või looduse rüüstamist ja reostamist, edastada teenuspunkti juhatajale küla ühised mured, anda osavallakogule nõu oma küla puudutavate valla otsuse eelnõude osas, edastada oma küla teateid kohalikku "Torgu teatajasse" avaldamiseks.
 

Torgu valla külavanema statuut

Külavanema statuut kinnitati Torgu Vallavolikogu määrusega nr 8, 29.11.2010.a. Määrus jõustus 04.12.2010.a.

 

Torgu piirkonna külade kontaktid:

 

Hänga             Arvi Heinmaa            arviheinma@hot.ee                            529 6831

(+Läbara ja Mõntu)                 

Iide                  Luule Aadussoo           iide@hot.ee                                           525 3486

Jämaja            Aivo Põlluäär               aivopolluaar@gmail.com                     505 6851

Kaavi              Eigo Aadussoo             eigoaadussoo@gmail.com                5679 2499

Kaunispe        Valdur Rand               anne.rand@mail.ee                            5344 6254

Kargi               Andris Dreimanis       andreiman7007@gmail.com            5873 2988

Karuste

(+Tammuna)   Estra Kullama         estrak58@gmail.com                             5562 8982

Laadla             Vambola Rabi            vrabi@hot.ee                                          523 8640

Lindmetsa

(+Lõupõllu)      Jana Lei                      janalei@hot.ee                                       520 2665

Lülle               Tiit Pruul                      tiit.pruul@gamil.com                            523 1444

Maantee        Virve Sogenbits                                                                           515 5723

Mässa             Tõnis Saar                  tsaar01@hot.ee                                      520 8351

Mäebe             Annika Ellervee         annikaellervee@gmail.com               5340 4084      

Mõisaküla

(+Soodevahe)   Endel Kumm                                                                            5398 4932

Ohessaare      

(ajutiselt)        Marite Ringas             marite.ringas@saaremaavald.ee      5340 9472

Türju               Kaupo Vipp                kaupovipp@gmail.com                         503 7830

Sääre               Mati Martinson          mati.martinson@gmail.com             5635 9533