Kuressaare linn

Kuressaare on Saaremaa ainus linn, mis sai Riia õiguse alusel hertsog Magnuselt linna õigused 1563. aasta 8. mail, kandes toona Arensburgi nime. 1917. aastal sai Arensburgist Kuressaare. Vahepealsel nõukogude okupatsiooni perioodil kandis linn Kingissepa nime. 1988. aasta 23. juunil sai Kuressaare oma nime tagasi.

Kuressaare on nii valla kui ka maakonna keskus ning siin paiknevad ka Saaremaa valla neli peamist administratiivhoonet: vallavalitsuse hooned aadressidel Tallinna 10, Lossi 1 ja Marientali tee 27 ning vallavolikogu Kuressaare raekojas aadressil Tallinna 2.

Täna on Kuressaare turvaline, tervislik ja arendusmeelne linn, mis on avatud rahvusvaheliseks koostööks. Kuressaare on laste- ja noortesõbralik linn, samuti Eesti päikesepealinn ning 2020. aastal kandis Kuressaare esimesena Eestis Euroopa spordilinna tiitlit.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk on ametikohajärgselt ka Kuressaare linnapea.

Kuressaare linna teenindavad teenistujad

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Jaane Remmel 452 5176
5749 3930
jaane.remmel@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Pihtla TK
Lastekaitsespetsialist Koidu Allvee 452 5052
508 1548
koidu.allvee@saaremaavald.ee Tallinna 10
Lastekaitsespetsialist   452 5049
5692 9178
  Tallinna 10
Sotsiaaltöö peaspetsialist Aina Prei 452 5058
524 6243
aina.prei@saaremaavald.ee Tallinna 10
Sotsiaaltööspetsialist Kadi Nellis 452 5054
527 7734
kadi.nellis@saaremaavald.ee Tallinna 10
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5055
506 8253
maret.ignatovits@saaremaavald.ee

Tallinna 10

Sotsiaaltööspetsialist Tiia Jäärats 452 5059
5915 1409
tiia.jaarats@saaremaavald.ee Tallinna 10
Arhitekt Piret Miller 452 5042 piret.miller@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Piret Kuldsaar 452 5048
5915 1951
piret.kuldsaar@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Sander Kask 452 5046 sander.kask@saaremaavald.ee Tallinna 10
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Liina Järveots 514 1686 liina.jarveots@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Piret Paiste 5558 5708 piret.paiste@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Toomas Raun 452 5112 toomas.raun@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekasutuse ja -kaitse peaspetsialist Annaliisa Jalak 452 5079 annaliisa.jalak@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse haldusjuht Marju Saar 551 6632 marju.saar@saare.ee Tehnika 10