Kuressaare

Kuressaare on Saaremaa ainus linn, mis sai nn Riia õiguse alusel hertsog Magnuselt linna õigused 8.mail, kandes tollal Arensburgi nime. 1917 sai Arensburgist Kuressaare.

Nõukogude ajal kandis linn Kingissepa nime. Kuna paljud inimesed olid sunnitud maalt linna kolima, tekkisid suurte aedadega individuaalelamud, mille vahel on siiani ilus jalutada. Saaremaa oli piiritsoon, kuhu sisenemiseks oli ka eestlastel vaja kohalike kutset. 23. juunil 1988. aastal sai Kuressaare oma ajaloolise nime tagasi.

2017. aasta oktoobrini, mil haldusreformi käigus ühineti teiste Saaremaa omavalitsustega, oli Kuressaare Saaremaa omavalitsusüksus. Haldusreformijärgselt kuulub linn Saaremaa valla koosseisu, olles valla keskuseks. Kuressaares paiknevad Saaremaa Vallavalitsuse neli peamist administratiivhoonet.

Endise Kuressaare Linnavalitsuse koduleht (üleval kuni 31.12.2018).

Täna on Kuressaare turvaline, tervislik ja arendusmeelne linn, mis on avatud rahvusvaheliseks koostööks. Kuressaare on Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku asutajaliige ning laste- ja noortesõbralik linn.