Kuressaare keskväljaku ehitustööd

Remonditööd reaalajashttp://webcam.tt.ee/player/?s=linnaremont (Teetormaja OÜ).

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et alanud on Kuressaare keskväljaku ehitustööd. Seoses sellega on 23. maist liikluseks suletud Torni ja Tallinna tänavate ristmik (Torni tänavast kuni Raekoja tänavani). Lossi tänav jääb avatuks 12. augustini.

Ehitaja tagab alal jalakäijatele ohutu läbipääsu ning juurdepääsu tööpiirkonda jäävatele objektidele kogu ehitusperioodi vältel. 

Maikuust toimuvad ehitustööd turu territooriumil, hiljem laienevad trassidega seotud tööd kogu liikluseks suletud territooriumile. 

Ajutine liikluskorraldus: