Osavallakogu

Kihelkonna osavallakogu liikmed:

Karl Teär
Ave Väli
Taavi-Aadu Ait
Mare Kurvits
Elle Mäe
Tõnis Tasane
Leevi Naagel
Jaen Teär
Kersti Vaga
Mati Väärtnõu

 

Kihelkonna osavallakogu 12. koosoleku (26.08.2019 kell 16.00) päevakord:

 1. Abivallavanem Marili Niits tutvustus, ülevaade vallas toimuvast
 2. Kihelkonna teenuskeskuse juhi KT Tormis Lepik tutvustus, ülevaade, mis on viimase nelja kuuga Kihelkonna piirkonnas toimunud
 3. Kihelkonna rahvamaja juhataja Sirje Tagel tutvustus
 4. Saaremaa Vallavolikogu istungi teemad:
  1. „Saaremaa valla arengukava aastateks 2019 – 2030" muutmise eelnõu
  2. „Saaremaa valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023" eelnõu
  3. Määruse „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" muutmine.
  4. Määruse „Mittetulundustegevuse toetamise kord" eelnõu
 5. Neeme külas Reediku ja Mõldri detailplaneeringu algatamata jätmine
 6. Üldplaneeringuga seotud ettepanekud (avalikud teed)
 7. Abaja sadama ja puhkeala arendus
 8. Jooksvad küsimused

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Kihelkonna osavalla põhimäärus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017018