Osavallakogu

Kihelkonna osavallakogu liikmed:

Karl Teär
Ave Väli
Taavi-Aadu Ait
Mare Kurvits
Elle Mäe
Tõnis Tasane
Leevi Naagel
Jaen Teär
Kersti Vaga
Mati Väärtnõu

 

Kihelkonna osavallakogu 11. koosoleku (19.03.2019 kell 16.30) päevakord:

1. Kooli hoone ja hariduselu plaanid ja visioonid
2. Vastus vallavalitsuse kirjale
3. Detailplaneeringu algatamise ettepanek
4. Jooksvad küsimused

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.

Kihelkonna osavalla põhimäärus: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017018