Laimjala teenuskeskus

Laimjala küla, 94401 Saaremaa vald

Ametikoht                             Nimi                              Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja        Vilmar Rei                      452 5143, 503 8029 vilmar.rei@saaremaavald.ee 

Infospetsialist                         Siiri Reek                        452 5144

siiri.reek@saaremaavald.ee

Eestkostespetsialist               Ervin Raudsik                 5198 8173 ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Koduhooldaja                         Ragne Põld                     5854 2113

Kahtla kalmistuvaht               Ebbe Põld                        5814 4565

 

Laimjala Rahvamaja             Inga Rand                          5553 9727

laimjala.rahvamaja@gmail.com

Laimjala Raamatukogu         Aive Sepp                           459 4391, 517 7353

raamatukogu@laimjala.ee

Uudised ja teated

 

 

 

 

 

 

Tutvustus

Laimjala oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega, jäädes osavalla staatusesse. Endise Laimjala valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)