Laimjala teenuskeskus

Vallamaja, Laimjala küla 94401, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei 452 5143
503 8029
vilmar.rei@saaremaavald.ee
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Teated

16. juuni 2020 osavallakogu koosolekul oli päevakorras:
1. „Vee-ettevõtja määramine" eelnõu
2. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 8 "Raieloa andmise kord" muutmine" eelnõu
3. Jooksvad küsimused ja info

Laimjala piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Pöide, Valjala ja Orissaare piirkondadega. Laimjala piirkonna territooriumil on 23 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Laimjala külas.