Laimjala teenuskeskus

Laimjala küla, 94401 Saaremaa vald

Ametikoht                             Nimi                              Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja        Vilmar Rei                      452 5143, 503 8029 vilmar.rei@saaremaavald.ee 

Infospetsialist                         Siiri Reek                        452 5144

siiri.reek@saaremaavald.ee

Eestkostespetsialist               Ervin Raudsik                 5198 8173 ervin.raudsik@saaremaavald.ee

Koduhooldaja                         Ragne Põld                     5854 2113

Kahtla kalmistuvaht               Ebbe Põld                        5814 4565

Uudised ja teated

 

 

 

 

 

 

Tutvustus

Laimjala oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksus. Vald liitus haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega, jäädes osavalla staatusesse. Endise Laimjala valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)