Lasteaia osalustasu soodustus ja toiduraha

Lasteaia osalustasu

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema poolt tasutava osa määraks (ehk osalustasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. 
Saaremaa vallas on erinevates teeniduspiirkondades erinev osalustasu suurus, mis moodustab 2-9% kehtestatud palga alammäärast. 
Osalustasu tasumise kohustus tekib päevast, mil laps arvatakse direktori käskkirjaga lasteaia nimekirja ja lõpeb lapse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevaga. Osalustasu arvestatakse täiseurodes.
Alates 1. jaanuarist 2020 on lasteaia osalustasu ühe lapse kohta kuus järgmine:

  • 53,00 eurot Kuressaares Ida-Niidu Lasteaias, Pargi Lasteaias, Ristiku Lasteaias, Rohu Lasteaias, Tuulte Roosi Lasteaias;
  • 23,00 eurot Aste Lasteaias "Mõmmik", Kärla Lasteaias ja Lümanda Karu-Kati Lasteaias;
  • 18,00 eurot Orissaare Lasteaias "Päikesekiir" ja Salme Lasteaias;
  • 12,00 eurot Kaali Koolis, Kahtla Lasteaed-Põhikoolis, Kihelkonna Lasteaed-Põhikoolis, Mustjala Lasteaed-Põhikoolis, Pihtla Koolis, Tornimäe Lasteaias, Pärsama Lasteaias ja Valjala Lasteaias.

Osalustasu vabastus
Osalustasust on võimalik saada vabastus suvekuude (juuni, juuli, august) eest juhul, kui laps ei kasuta lasteaiakohta terve kuu ulatuses. Osalustasust vabastuse saamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile kirjaliku taotluse, mille alusel direktor vormistab vabastuse ja edastab selle raamatupidamisele täitmiseks.
Blankett:                  Taotlus osalustasust vabastamiseks suvel.pdf docx

Osalustasu soodustus
Osalustasu soodustust saab lapsevanem, kelle perest käib lasteaias kaks või enam last. Pere teise lapse eest saab vanem 50% soodustust; pere kolmanda ja järgneva lapse eest 100% soodustust (ehk osalustasuta). Osalustasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja tema laps(ed) elama Eesti rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ühel aadressil. Osalustasu soodustuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada iga õppeaasta algul lasteaia direktorile taotlus hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks.
Blankett:                   Taotlus osalustasu soodustuseks.pdf docx

Toidukulu

Lasteaia toiduraha päevamaksumuse kinnitab iga lasteaed hoolekogu ettepaneku alusel. Toidu päevamaksumus on jääb vahemikku 1,20-1,80 eurot.

Õigusaktid:

Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrus nr 57 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra kinnitamine Saaremaa valla koolieelsetes lasteasutustes"

Kontakt:

Maarja Pildre, tel 452 5066, maarja.pildre@saaremaavald.ee