Lasteaiakoha taotlemine

Kirjeldus:

Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või lapse seaduslik esindaja esitab vallavalitsusele taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vt allpool). 

Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda just selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. 

Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse lasteaeda.

Lasteaiad hakkavad uusi lapsi rühmadesse vastu võtma augustis.
Kui kaua läheb?      Vallavalitsus teavitab taotluse esitanud lapsevanemat või lapse seaduslikku esindajat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu. Taotleja peab lasteaiakoha vastuvõtmise või sellest loobumise kinnitama hiljemalt kahe nädala jooksul. Kui taotleja on lasteaiakoha pakkumise kinnitanud, võtab temaga ühendust selle lasteaia direktor, kuhu lapsele on broneeritud lasteaiakoht.
Õigusaktid: Koolieelse lasteasutuse seadus
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine
Saaremaa valla hariduse registri põhimäärus
Kontakt:  

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud: Avage allolev hariduse registrite link ja logige sisse ID-kaardi või Mobiil ID-ga. Valige menüüpuust Lasteaed, täitke taotlus ja esitage see.
Link: Hariduse registrid

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud: Täitke allolev pabertaotluse blankett (blanketi saab ka vallavalitsusest kohapealt).
Edastage allkirjastatud taotlus kas eelistatud lasteaeda või vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonda (Tallinna 10, Kuressaare, II korrus, ruum 208). 
Blankett: Taotlus lasteaeda registreerimiseks doc