Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõtt Leisi: T, N, R (v.a kuu esimene N)   

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Sünni registreerimine

Uudised ja teated

Pärsama rahvamajas:
25. jaanuaril kell 17 A.-M. Tevahi ja J. Puusepa etendus „Leivi". Lugu armastusest, XIX külateatrite festivali 2019 laureaat. Pääse 7€
31. jaanuaril kell 19 saskuturniir.

Karja rahvamajas:

1. veebruaril kell 15 Salme vallteatri etendus E. Aule "Astuga edasi".
Pilet 5€.
_________________________________________________________________________
Leisi perearsti vastuvõtt jaanuaris:

esmaspäev kell 11.40–15.20, reedel kell 9–13
Aadress: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi/ tervishoid

 6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.
10. veebruaril kell 18.00 Karja rahvamajas arutame uute tingimustega jäätmeveduSelgitusi jagab ja küsimustele vastuseid annab Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel. Tule kohale ja saa teada!
Saaremaa Vallavalitsuse 4.06.2019 korraldus nr 879
"Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus hinnakirja kinnitamine" TEENUSTE HINNAKIRI 
 LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E, K, R kella  9–
18, tel 457 3291
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.

Tule trenni!

 

Tule ja veeda aega perega!

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.