Leisi teenuskeskus

Kooli 12 Leisi alevik 94202 Saaremaa

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Marina Skljarenko 452 5148
5343 6289
marina.skljarenko@saaremaavald.ee
Lastekaitse
spetsialist
Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee
Ehitusspetsialist
vastuvõttT ja R 
Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Saaremaa Halduse
peaspetsialist (teed, heakord, vallavara)

Jaak Grepp

457 3444
522 7431
jaak.grepp@saare.ee

Sünni registreerimine
Surma registeerimine

Avatud: E, T, N  8.00-16.30; K  8.00-18.00; R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00
Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Uudised ja teated

Pärsama raamatukogu on 15. juunil avatud kell 13-19. Seoses puhkusteperioodiga on raamatukogu 25. juunist 29. juulini 2019 SULETUD. Vabandame!
Leisi osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 17. juunil kell 18 Leisi teenuskeskuses. Esialgne päevakord:
1. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu (istung 20.06.2019) õigusaktide eelnõudele
- mittetulundustegevuse toetamise kord
- Karja Rahvamaja põhimäärus
- Pärsama Rahvamaja põhimäärus
- Leisi Kooli põhimäärus
2. Lammutus- ja renoveerimistoetuste taotlusvoor omavalitsustele - võimalikud objektid Leisi piirkonnas
3. Muud küsimused
Koikla ja Metsaääre külade ühine koosolek toimub laupäeval, 15. juunil 2019 kell 11 Koikla endises koolimajas
Päevakava: 
1. Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi tutvustus 
2. Külavanema valimine 
3. Külarahade jagamisest 
4. Jäätmekäitlusest 
5. Külaelanike küsimustele vastab Leisi teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel. 
Ootame aktiivset osalemist!
 OHTLIKE JÄÄTMETE kogumisring 15.06.2019 Leisi piirkonnas
9.35-9.55 Metsküla teerist
10.05-10.25 Leisi aleviku parkla
10.35-10.55 Karja endine katlamaja
11.05-11.25 Pärsama kauplus

Pärsama kultuurimajas

20. juunil kell 20 Suvesimman
Tervitame suve algust murumängude ja mõnusa tantsuga. Meeleolu loob ansambel SIIN ME OLEME- rahvamuusikat ja karmoskamängu armastav seltskond, Saaremaa ja Muhu rahvaste integratsiooniprojekt.

Ratla küla kokkutulek

22. juunil kell 13 küla lipuväljakul, pidu jätkub Mätlikus. Lisaks taaskohtumisele ja meenutustele toimub ühislaulmine, ühis- ja perepildistamine, Ratla audiogiidi tutvustamine, ühissöömine. Elav muusika, mängud suurtele ja väikestele, jaanituli.
Osalemisest teatada 17. juuniks tel 5332 8254 või kannipapp@hot.ee. Osalus: 10€, noorukid (10-18a) 5€, kuni 9a lapsed tasuta. 
Oodatud on kõik Ratla külaga seotud inimesed! Lisainfo: tel 5354 3818.
Korraldaja: Ratla külaselts Koduhoidjad

Metsküla jaanipäev

22. juunil kell 20 külaplatsil Tornikoplis. Metsküla külaplatsil Tornikoplis. Võistlused, loterii-allegrii, toitlustamine. Võimalus osta Metsküla sümboolikat ja kinkekaarte, toetades nii Metsküla seltsimaja ja lastehoidu. Tantsuks mängib ansambel Super Stereo.

Laugu küla jaanituli

23. juunil kell 20 Laugu külaplatsil. Traditsiooniline jaanituli lõkke süütamise, mängude ja elava muusikaga. Korraldaja: MTÜ Laugu külaselts

Leisi jaanipäeva perespordipäev

24. juunil kell 11 Leisi staadionil. Jaanilpäeva perespordipäev kõigile - emad, isad... lapsed ka. Lisainfo: Facebook 
Korraldajad: JK Saarepiiga, Leisi Spordiselts

 
LEISI APTEEK avatud uutel aegadel! 
E  9 
 18
T  9 
 18
R  9  18
L  10
  15
tel 457 3291, 5340 0591
 Perearstipunkt avatud uuel aadressil: Leisi teenuskeskus, Kooli 12, I korrus Leisi / tervishoid
 Leisi piirkonna leht „Koduvald" ilmub üle ühe kuu – aprillis, juunis, augustis, oktoobris ja detsembris. Ootame materjale lehtedesse eelneva kuu viimaseks päevaks! Need palun saata airi.toompuu@saaremaavald.ee või tuua Leisi teenuskeskusesse.
 INFO KODULEHELE! Kui soovid oma ettevõtte/firma kohta infot kodulehele, palun võta ühendust infospetsialistiga.