Leisi teenuskeskus

Kooli 12, Leisi 94202, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Tuuli Pärtel 452 5171
tuuli.partel@saaremaavald.ee
Infospetsialist Airi Toompuu 452 5170
airi.toompuu@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Maret Ignatovitš 452 5148
5343 6289
maret.ignatovits@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Elve Rozenkron 452 5176
5749 3930
elve.rozenkron@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
vastuvõtt Leisi: T, N, R (v.a kuu esimene N)   

Üllar Jõgi

452 5147
5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Sünni registreerimine

Uudised ja teated

Tähelepanu! Eriolukorras on Saaremaa Vallavalitsuse, sh teenuskeskuste hooned ajutiselt SULETUD. Teenistujate poole palutakse pöörduda kas telefoni või e-posti teel. Üldinfo: tel 452 5000.
Telefoninumber, mille kaudu saab tellida toidukauba ja ravimite transport-teenust on  5332 7274. Selgituseks, et kui oled karantiinis või on koroona test positiivne ja ei ole kedagi kes saaks aidata toidukauba või ravimite toomisega, siis võta ühendust sellel numbril.

Kui kellelgi on vaja sotsiaalteenust või -toetust, siis Leisi piirkonna sotsiaaltöötaja Maret Ignatovitši kontaktid: tel 5343 6289, e-post maret.ignatovits@saaremaavald.ee
Maret on väga tänulik kui edastate talle info meie piirkonna abivajajatest, kes kujunenud olukorras on raskustese sattunud. 
 
Perearstikeskuste töökorraldus eriolukorra ajal 
Riiklik otsus tõsta tervisesüsteemi valmisolek kõrgemale tasemele toob kaasa ajutised ja vajalikud muudatused kõikide tervishoiuasutuste töös. Alates 16.03.2020 on ümber korraldatud ka perearstide töö.
Töökorraldust on muudetud selleks, et välistada koroonaviirusnakkuse edasist levikut ja anda abi ohtlikus seisus inimestele.
● Kasutatakse igal võimalikul juhul kaugtöö võimalusi, kaasatakse lisapersonali.
●Peatatud on perearstikeskuste plaanilised vastuvõtud ja ennetustegevus. Tervete imikute vastuvõtt jätkub (hoitakse eraldi nakkushaigetest).
● Perearstikeskusse vastuvõtule kutsutakse vaid inimesed, kelle puhul on kahtlus, et tal on meditsiinilist sekkumist vajav seisund.
●Töövõimetus- ja hoolduslehti saavad inimesed taotleda digitaalselt läbi Patsiendiportaali www.digilugu.ee
● Perearstikeskusesse palume pöörduda telefoni ja e-posti teel ja ainult tervisemuredega. Leisis nõustame tel 457 3184, e-post leisiperearst@gmail.com. Igale murele läheneme personaalselt. 
LEISI APTEEK avatud E, K, R kella  9–18, tel 457 3291
● Vastuvõtule tuleku vajalikkuse otsustab telefoni vastu võtnud õde või arst.
● Perearstikeskusse tohib kohale tulla ainult eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks.
Loodame, et suudame üheskoos pingutades halvast olukorrast võimalikult terve nahaga pääseda!
Hajaasustuse programmi 2020 taotlusvoor on sel aastal avatud kuni 17.04.2020.
Vallavalitsuse hallatava asutuse Saaremaa Haldus TEENUSTE HINNAKIRI
  Praeguses eriolukorras piirkondlikud lehed EI ILMU. Piirkondade teated on oodatud vallalehte "Saaremaa Teataja".
Järgmine leht ilmub kolmapäeval, 15. aprillil. Palun saata teated 8.-9. aprilliks merike.pitk@saaremaavald.ee

 

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.