Leisi osavallakogu

Leisi osavallakogu 6. koosolek toimus 16. oktoobril 2020.
Päevakorras oli:
1. Saaremaa Vallavolikogu eelnõud:
1.1 Veeteenuse hinna kehtestamine (volikogus 21.10);
1.2 Arengukava muutmine (volikogus 20.11);
1.3 Eelarvestrateegia (volikogus 20.11);
1.4 Otsuse „Leisi Vallavolikogu 20. jaanuari 2014. a otsusega nr 3 kehtestatud Leisi aleviku Rahu tn 14/Sepa maaüksuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Sepa katastriüksuse osas" eelnõu.
2. Melsase maja vabaneva ruumi otstarve.
3. Muud küsimused.

Leisi osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Liina Tabri
(esimees)
(Angla, Karja, Kopli, Tutku)
saareliinale@gmail.com
5330 0787
Margus Pajuste
(aseesimees)
(Laugu, Laugu-Liiva, Meiuste, Murika, Nurme, Pammana, Soela)
margus.pajuste@gmail.com
503 1581
Jaan Aardam (Koiduvälja, Linnuse, Luulupe, Nõmme, Pamma, Purtsa, Tiitsuotsa)
orgatalu@hot.ee
5912 7419
Anti Leedu (Aruste, Linnaka, Mätja, Tareste, Viira, Õeste)
karuratas@gmail.com
528 8025
Aile Nau (Kaisa, Koikla, Lõpi, Metsaääre, Ratla, Räägi, Selja, Tõre, Täätsi)
nau.ailele@gmail.com
5621 7108
Priit Nurk (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
priit.nurk@gmail.com
510 2131
Andres Põdra (Asuka, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse)
andres.podra@premia.ee
521 9794
Inga Põlluäär (Külma, Pärsama)
inga.polluaar@gmail.com
Kerli Põlluäär (Hiievälja, Jõiste, Moosi, Mujaste, Nihatu, Oitme, Paaste, Roobaka)
sabyyne@gmail.com
5348 8403
Ingeli Stahl-Süld (Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske)
ingeli.stahl@gmail.com
5625 2470

 

Vaata ka:
Leisi osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid