Leisi osavallakogu

 

Leisi osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Kersti Lehtmaa (esimees)
kersti.lehtmaa@mail.ee
Koiduvälja, Linnuse, Luulupe, Nõmme, Pamma, Purtsa, Tiitsuotsa küla
Ingeli Stahl-Süld (aseesimees)
ingeli.stahl@gmail.com
Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske küla
Andres Põdra Asuka, Metsküla, Peederga, Poka, Pöitse küla
Delari Tool Kaisa, Koikla, Lõpi, Metsaääre, Ratla, Räägi, Selja, Tõre, Täätsi küla
Indrek Tamberg Aruste, Linnaka, Mätja, Tareste, Viira, Õeste küla
Inga Põlluäär Külma, Pärsama küla
Janar Suuster Leisi alevik, Aru, Parasmetsa, Triigi, Veske küla
Liina Tabri Angla, Karja, Kopli, Nava, Tutku küla
Margus Pajuste Laugu, Laugu-Liiva, Meiuste, Murika, Nurme, Pammana, Soela küla
Urmas Randma Volikogu liige
Veljo Pärtel Hiievälja, Jõiste, Moosi, Mujaste, Nihatu, Oitme, Paaste, Roobaka küla

 

Vaata ka:
Leisi osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid