Külaelu

Endise Leisi valla AASTA TEOD  

Külad ja külavanemad

Angla (Jaak Oks), Aru, Aruste (Peeter Labo), Asuka, Hiievälja, Jõiste (Ants Püüa), Kaisa, Karja (MTÜ Karja Külaselts), Koiduvälja (Ain Kanemägi), Koikla (Tarmo Tool), Kopli (Lennart Stamm), Külma, Laugu (Ingus Palits), Leisi (MTÜ Leisi Selts), Liiva (Meelis Rihkrand), Linnaka (Ruth Paasma), Linnuse (Mait Tänav), Luulupe, Lõpi (Toomas Rannu), Meiuste (Vaiko Kull), Metsaääre (Tarmo Tool), Metsküla (Mati Maripuu), Moosi, Mujaste (Aivar Süld), Murika (Urmas Metsamaa), Mätja (MTÜ Mätja Küla Selts), Nava, Nihatu (Nihatu Külaselts), Nurme (Martin Märtovski), Nõmme (Jaan Aardam), Oitme (Hellen Lempu), Paaste (Valli Püüa), Pamma (Ain Kanemägi), Pammana (Urmas Metsamaa), Parasmetsa (Alar Sügiste), Peederga (Martin Märtovski), Poka, Purtsa (Mait Tänav), Pöitse, Pärsama, Ratla (Karin Ardel), Roobaka (Aire Kurs), Räägi (Aivar Martin), Selja (Raido Lõhmus), Soela (Urmas Metsamaa), Tareste (MTÜ Mätja Küla Selts), Tiitsuotsa (Ain Kanemägi), Triigi (Ingeli Stahl-Süld), Tutku (Rein Truu), Tõre, Täätsi, Veske (Alfred Prass), Viira, Õeste (Endrik Tilk).
Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut

Külaseltsid

MTÜ Karja Külaselts
Karja küla Saaremaa vald 94248
457 3522, karjakylaselts@gmail.com

MTÜ Laugu Külaselts
Lauga küla Saaremaa vald 94233
5591 3970, hannareinol@hotmail.com 

MTÜ Leisi Selts
Leisi alevik saaremaa vald 94202
505 3265, 510 2131; leisiselts@gmail.com

MTÜ Leisi Spordiselts
Leisi alevik Saaremaa vald 94202
5669 6369, info@leisispordiselts.eu

MTÜ Metsküla Küla Selts
Metsküla Saaremaa vald 94271
521 9794, andres.podra@premia.ee

MTÜ Mätja Küla Selts
Mätja küla Saaremaa vald 94214
520 8376, jaak.haamer@mail.ee

MTÜ Nihatu Külaselts
nihatukulaselts@hot.ee

MTÜ Ratla Külaselts Koduhoidjad
Ratla küla Saaremaa vald 94233
reinravik@hot.ee

MTÜ Roobaka Küla Selts
Rauna Roobaka küla Saaremaa vald 94242
airekurs@gmail.com

MTÜ Soela Sadama Selts
Soela küla Saaremaa vald 94274
503 1581, info@soelasadam.ee

MTÜ Triigi Küla Selts
Triigi küla Saaremaa vald 94243
457 3251, 5625 2470, ingeli.stahl@gmail.com

Info

Mittetulundustegevuse toetamine