Lümanda teenuskeskus

Keskusehoone, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Sotsiaaltööspetsialist Heleri Jõgi 452 5140
5750 2452
heleri.jogi@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

Leedri küla koosolek toimub pühapäeval, 26. jaanuaril kell 11 Meelul. Päevakorras külavanema valimine, 2019. aasta kokkuvõte ja 2020. aasta plaanide seadmine.
3. veebruaril kell 17 infotund Uue jäätmeveokorralduse võimalused ja ja kohustused Lümanda majas.
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.