Lümanda teenuskeskus

Vallamaja, Lümanda küla 93301, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Halduse peaspetsialist
(teed, heakord, vallavara)
Ilmar Antov 504 8513
ilmar.antov@saare.ee
Sotsiaaltööspetsialist Signe Lõhmus 529 6067
signe.lohmus@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

INFOSEMINAR endise Lääne-Saare valla piirkonna mittetulundusühingutele, seltsingutele ning külavanematele toimub 3. oktoobril kell 17-19 Lümanda Majas.
Ettekandjad: abivallavanem Kristiina Maripuu, arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närep
Päevakorras:
1. Mittetulundustegevuse toetamise uuest korrast
2. Küla- ja alevikuvanema valimisest
3. Külaraha ja alevikuraha taotlemisest 2019
4. Siseturvalisuse aktuaalsetest teemadest piirkonnas
5. Jooksvad küsimused
Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta sügisvoor. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Infopäev 16. septembril kell 11 Kuressaares (Lossi 1, saal). Registreerumine: kop@saaremaavald.ee.

Lümanda rahvamajas:

26. septembril kell 19 Salme vallateatri etendus „Saar". Pilet 5€ kohapeal.