Lümanda kogukonnakogu

 

Lümanda kogukond on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Kogukonna elanike esinduskoguks on 9-liikmeline kogukonnakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Kaja Juulik (esimees)
kajajuulik@gmail.com
Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Metsapere küla (Karala kant)
Janno Tuulik (aseesimees) Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Aili Salong Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Janne Raun Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Kätlin Kallas Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)
Liia Aavik Kipi, Koovi, Kuusnõmme, Leedri, Lümanda, Lümanda-Kulli, Mõisaküla, Vahva, Varpe, Viidu küla (Lümanda kant)
Mart Maastik Volikogu liige
Moonika Parksepp Atla, Austla, Eeriksaare, Himmiste, Jõgela, Karala, Metsapere küla (Karala kant)
Priit Penu Volikogu liige (volitused volikogus peatatud kuni 17.09.2023)
Riho Niit Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)
Terje Kaskmäe Koimla, Koki, Kotlandi, Riksu, Taritu, Vana-Lahetaguse küla (Taritu kant)

 

Vaata ka:
Lümanda kogukonna põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid