Saaremaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamine

Tähelepanu! 01.10.2019 jõustus uus Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise kord. 2019. aastal ei toimu enam tegevustoetuste esitamist 1. oktoobriks ning kõik taotlusvoorud toimuvad 2020. aastal. Taotlusvoorude info avaldatakse valla erinevates kommunikatsioonikanalites. 
 
Jooksvalt võetakse vastu taotlusi omaosaluste katmiseks. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus e-postile vald@saaremaavald.ee. Omaosaluse katmine toimub juhul, kui enamik rahastust on plaanis taotleda teistest vahenditest (nt PRIA (Leader), Keskkonnainvesteeringute Keskus jne). Taotlusi hindab hindamiskomisjon juhtumipõhiselt.
Alus: 
VV 15.10.2019 korraldus nr 1785.
Toetuse aruande vorm tuleb saata e-postile vald@saaremaavald.ee

 

Projektitoetused 2019 >>

Tegevustoetused 2019 >>

Mittetulundustegevuse toetamine 2018 >>

 

 

Kontakt

Veiko Viil, arenduse peaspetsialist
Kuressaare, Lääne-Saaremaa (Kaarma, Kärla, Lümanda),
Torgu, Salme, Kihelkonna, Mustjala
veiko.viil@saaremaavald.ee,
tel 452 5031
 
Eda Kesküla,
arenduse peaspetsialist

Orissaare, Laimjala, Leisi, Pihtla, Valjala, Pöide
eda.keskula@saaremaavald.ee,
tel 452 5028
 
Tööaeg:
E, T, N  8.00-16.30
K 8.00-18.00 
R 8.00-15.00