Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee

 

Uudised ja teated

 
Mustjala osavallakogu koosolek toimub 22. jaanuaril kell 16 Mustjala teenuskeskuse saalis.
Päevakord: 
1. Mustjala osavallakogu töö aruanne  2019. Osavallakogu esimees Harry Raudvere. 
2. Teede investeeringud Mustjala piirkonnas  2020. Abivallavanem Jaan Leivategija, teede peaspetsialist Enno Reis.
3. Informatsioon. Teenuskeskuse juhataja Kalle Kolter.
Oodatakse kandidaate Mustjala teenetemärgile 2020!
Teenetemärgi kandidaadiks võib esitada isikuid, kellel on silmapaistvaid teeneid osavalla majandus-, haridus-, kultuuri-, spordi- ja külaelu edendamisel.
Kandidaate võivad esitada kõik piirkonna elanikud ja organisatsioonid.
Vabas vormis ettepanek, kus on kirjas kandidaadi tegevuse, saavutuste, loomingu kirjeldus koos kontaktandmetega palutakse esitada Mustjala osavallakogule 3. veebruariks. Kirjalik ettepanek saata või tuua aadressile Mustjala osavallakogu, Alevi 12a, 93601 Mustjala, märksõna „Teenetemärk 2020". Info tel 5322 9703.

 

 

Mustjala postipunkt Mustjala raamatukogus (Kooli 3) 

Avatud: E-N kell 8.00-16.00
Jutahaja Jana Kaasik, tel 457 9766

e-post: mustjala.raamatukogu@saare.ee

 

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.