Mustjala teenuskeskus

Alevi 12a, Mustjala küla 93601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed  
Teenuskeskuse
juhtaja
Kalle Kolter 452 5151
5322 9703
kalle.kolter@saaremaavald.ee
Infospetsialist Marit Sillamägi 452 5152
5332 1256
marit.sillamagi@saaremaavald.ee
 
Sotsiaaltööspetsialist Kristina Kauber 452 5153
5191 2715
kristina.kauber@saaremaavald.ee
PUHKUSEL:
Marit Sillamägi 5.-19. august 
Kristina Kauber 12.-19. august (asendab Marina Skljarenko, tel 452 5148, 5343 6289)
Kalle Kolter 21. august - 5. september

Uudised ja teated

Mustjala osavallakogu I koosseisu IX istung toimub 21. augustil 2019 kell 16 teenuskeskuse saalis.
Päevakord:
1. Mustjala osavallakogule suunatud Saaremaa valla arengukava aastateks 2019-2030 muutmise eelnõu ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 eelnõu seisukoha andmine
Abivallavanem Jaan Leivategija, osavallakogu esimees Harry Raudvere
2. Informatsioon
Kalle Kolter
 
Seoses puhkusteperioodiga on Mustjala ja Võhma raamatukogud 30. augustini SULETUD. Vabandame!