Ühinenud omavalitsuste arengukavad

Kuressaare linn
Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025
Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020
Kuressaare linna terviseprofiil 2015
Saaremaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2014-2020

Kihelkonna vald
Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026

Laimjala
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020
Kahtla Lasteaed-Põhikooli arengukava 2017-2021

Leisi vald
Leisi valla, Pärsama kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava 2016-2026
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020
Leisi valla terviseprofiil 2011-2020
Pärsama hooldekodu arengukava 2015-2020

Lääne-Saare vald
Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Lääne-Saare valla Kaarma, Kärla ja Lümanda piirkondade soojusmajanduse arengukava 2016-2026
Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020
Aste Lasteaed "Mõmmik" arengukava 2017-2020
Kärla Põhikooli arengukava 2017-2020

Mustjala vald
Mustjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2009-2020
Mustjala valla jäätmekava 2017-2021

Orissaare vald
Orissaare aleviku soojamajanduse arengukava 2016-2026
Orissaare valla terviseprofiil 2016-2020
Orissaare Gümnaasiumi arengukava 2017-2022
Orissaare Lasteaia "Päikesekiir" arengukava 2017/2018-2020

Pihtla vald
Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühine jäätmekava 2015-2020
Pihtla valla terviseprofiil 2016-2020
Kaali Kooli arengukava 2015-2020
Pihtla Kooli arengukava 2016-2020

Pöide vald
Pöide valla soojamajanduse arengukava 2016-2026
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020
Tornimäe Põhikooli arengukava 2018-2022

Salme vald
Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Salme aleviku kaugkütte võrgupiirkonna soojamajanduse arengukava 2016-2026
Salme Lasteaia arengukava 2016-2021
Salme Põhikooli arengukava 2016-2020

Valjala vald
Valjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020
Valjala valla terviseprofiil 2016-2020
Valjala Lasteaia arengukava 2016/2017-2020/2021
Valjala Põhikooli arengukava 2017-2021