Õpilaste majutuskulude hüvitamine

Valla eelarvest hüvitatakse gümnaasiumi päevases õppevormis ja põhikooli järgselt kutseõppeasutuses õppiva kuni 20-aastase õpilase majutuskulud tingimusel, et õpilase elukoht on rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas ning elukohast ei ole võimalik sõita iga päev kodu ja kooli vahet. Saaremaa Gümnaasiumi õpilaste majutuskulude hüvitamine toimub õppeasutuse kaudu.

Majutuskulud hüvitatakse õppeperioodil ehk kuni 10 kuud aastas. Taotlemiseks tuleb alla 18-aastase õpilase esindajal või täisealisel õpilasel esitada iga õppeaasta alguses taotlus iseteeninduses, millele lisatakse kehtiva üürilepingu või majutuskokkuleppe koopia. Majutuskulusid hüvitatakse kuludokumentide alusel. Pärast majutuskulude hüvitamise kohta positiivse otsuse saamist saab igakuiselt kuludokumendid esitada Saaremaa vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või aadressile Tallinna 10, Kuressaare. Kalendrikuu 20. kuupäevaks laekunud taotlused makstakse välja samas kalendrikuus, hilisemad taotlused kuuluvad hüvitamisele järgmises kalendrikuus.

Majutuskulude hüvitamise piirmäär ühes kalendrikuus on 70 eurot. Kui majutuskohaks on riigile või omavalitsusele kuuluv õpilaskodu, siis arvestatakse kuludest omaosalusena maha 20 eurot kuus.