Orissaare teenuskeskus

Kuivastu mnt 33, Orissaare 94601, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Taavi Kand 452 5173
56217728
taavi.kand@saaremaavald.ee
Infospetsialist Anne Saar 452 5174
anne.saar@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist
Vastuvõtt: K 8:30 - 16:00
Aili Ansper 452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee
Lastekaitsespetsialist Merilin Nöör 452 5177
5915 1673
merilin.noor@saaremaavald.ee
Arenduse peaspetsialist Maire Käärid 452 5169
maire.kaarid@saaremaavald.ee
Teespetsialist Raul Koppel 452 5172
raul.koppel@saaremaavald.ee

Ehitusspetsialist
Vastuvõtt: N 8:30 - 16.30

Üllar Jõgi 5621 6246
ullar.jogi@saaremaavald.ee

Avatud: E, T, N 8.00 - 16.30; K 8.00 -18.00; R 8.00 - 15.00

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

Sünni registreerimine
Surma registreerimine

Uudised ja teated

Avatud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor 

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas välja 2019. aasta LEADER programmi meetme 2 „Elujõuliste kogukondade arendamine ja elukeskkonna parendamine" projektivoorust rahastavatele projektidele omafinantseeringu taotlusvooru. Taotlusi saab esitada 30. jaanuarini 2019.
Täpsem info: www.saaremaavald.ee/et/kulaelu11.

Saare Maakonna Keskraamatukogu võtab tööle TAGAVERE RAAMATUKOGU JUHATAJA 0,5 koormusega. Vt järgi: Töökuulutus
 Alates 3. jaanuarist 2019 a töötab neljapäeviti Orissaare teenuskeskuses ehitusspetsialist Üllar Jõgi. Vastuvõtt kell 8.30-16.30.

Orissaare kultuurimajas

29. jaanuaril kell 19 kino „Johannes Pääsukese tõeline elu".
5. veebruaril kell 9.30 lasteteater Sõber „Sõbrad Austraaliast".
14. veebruaril kell 12 Orissaare kultuurimaja 60. sünnipäev „Sõpradelt sõpradele", kell 19 väike kontsert.
16. veebruaril kell 19 Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld kontsert „Unes või ilmsi".
21. veebruaril kell 18 EV 101 kontsert Kärt Tomingas ja sõbrad.
26. veebruaril kell 10 doonoripäev.

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 

Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).

INFOLEHT

 Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis