Osavallakogu

 

Leisi osavallakogu liikmed, kontaktid (ja külad)

Liina Saar – esimees; liina.saar@ut.ee, 5330 0787; (Angla, Karja, Kopli, Tutku)
Margus Pajuste – aseesimees; margus.pajuste@gmail.com, 503 1581; (Murika, Pammana, Soela, Meiuste, Laugu, Laugu-Liiva, Nurme)
Jaan Aardamorgatalu@hot.ee, 5912 7419(Luulupe, Linnuse, Purtsa, Tiitsuotsa, Pamma, Nõmme, Koiduvälja)
Margus Kuusk; info@leisispordiselts.eu; 5669 6369; (Pärsama, Külma)
Aile Nau; nau.ailele@gmail.com, 5621 7108; (Ratla, Räägi, Selja, Metsaääre, Lõpi, Koikla, Täätsi, Tõre, Kaisa)
Priit Nurkpriit.nurk@gmail.com, 510 2131; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
Mal-Brit Pärnpuu; malbritparnpuu@gmail.com, 515 7119; (Aruste, Tareste, Mätja, Linnaka, Õeste, Viira)
Kerli Põlluäärsabyyne@gmail.com; 5348 8403; (Paaste, Jõiste, Mujaste, Oitme, Hiievälja, Moosi, Roobaka, Nihatu)
Andres Põdra; andres.podra@premia.ee; 521 9794; (Pöitse, Asuka, Poka, Metsküla, Peederga)
Ingeli Stahl-Süldingeli.stahl@gmail.com; 5625 2470; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
___________________________________________________________________________
Leisi osavallakogu põhimäärus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017020

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.