Osavallakogu

Leisi osavallakogu liikmed, kontaktid (ja külad)

Liina Saar – esimees; liina.saar@ut.ee, 5330 0787; (Angla, Karja, Kopli, Tutku)
Margus Pajuste – aseesimees; margus.pajuste@gmail.com, 503 1581; (Murika, Pammana, Soela, Meiuste, Laugu, Laugu-Liiva, Nurme)
Jaan Aardamorgatalu@hot.ee, 5912 7419(Luulupe, Linnuse, Purtsa, Tiitsuotsa, Pamma, Nõmme, Koiduvälja)
Margus Kuusk; info@leisispordiselts.eu; 5669 6369; (Pärsama, Külma)
Aile Nau; nau.ailele@gmail.com, 5621 7108; (Ratla, Räägi, Selja, Metsaääre, Lõpi, Koikla, Täätsi, Tõre, Kaisa)
Priit Nurkpriit.nurk@gmail.com, 510 2131; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
Mal-Brit Pärnpuu; malbritparnpuu@gmail.com, 515 7119; (Aruste, Tareste, Mätja, Linnaka, Õeste, Viira)
Kerli Põlluäärsabyyne@gmail.com; 5348 8403; (Paaste, Jõiste, Mujaste, Oitme, Hiievälja, Moosi, Roobaka, Nihatu)
Andres Põdra; andres.podra@premia.ee; 521 9794; (Pöitse, Asuka, Poka, Metsküla, Peederga)
Ingeli Stahl-Süldingeli.stahl@gmail.com; 5625 2470; (Leisi alevik, Parasmetsa, Veske, Triigi, Aru)
___________________________________________________________________________
Leisi osavallakogu põhimäärus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/417112017020

Leisi osavallakogu koosolek

Leisi teenuskeskuses kolmapäeval 21.08.2019 kl 17.00.

Koosoleku esialgne päevakord:

1. Seisukoha andmine ja ettepanekute esitamine Saaremaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõudele
a) Saaremaa valla arengukava aastateks 2019–2030 muutmise eelnõu
b) Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõu aastateks 2020–2023
c) Mittetulundustegevuse toetamise kord
d) Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuudi muutmine

2. Muud küsimused
a) Karja kihelkonna tantsu- ja laulupeo korraldamine (kas oleks vajalikud muudatused formaadis, toimumistiheduses)
b) Karja kihelkonna aasta teo valimine – kas on vajadust muudatusteks võrreldes 2018. aastaga
c) RMK puhkekohtade olukord (Tuhkana, Triigi, Soela)
d) Leisi apteegipinna suurendamise võimalused
e) Omniva pakiautomaadi asukoht Leisis

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.