Osavallakogu

 Pihtla osavallakogu koosolek toimus 09.10.2019 kell 15.30 Pihtla teenuskeskuses.
 

Päevakorras:
 1. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu otsuse „Alkohoolse joogi jaemüügi piiramine Saaremaa vallas" eelnõule.
 2. Muud küsimused.

Osavallakogu liikmed:

 1. Rando Rahnik - esimees, randorahnik@gmail.com
 2. Veeve Kaasik - aseesimees
 3. Toomas Jalakas
 4. Kristine Järsk
 5. Veiko Kaasik
 6. Tiit Rettau
 7. Mari Soots
 8. Kersti Truverk
 9. Taavi Tuisk
 10. Kaljo Tuuling
 11. Annely Õisnurm
 12. Tõnu Teder

Pihtla osavallakogu põhimäärus

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.