Osavallakogu

 Pihtla osavallakogu e-koosolek toimus 12.08.2019 kell 15 kuni 18.08.2019 kell 18.
 

Päevakorras:
1. Seisukoha andmine Saaremee valla arengukava aastateks 2019-2030 muutmise eelnõule ja Saaremaa valla eelarvestrateegia eelnõule aastateks 2020-2023.

 

Osavallakogu liikmed:

 1. Rando Rahnik - esimees, randorahnik@gmail.com
 2. Veeve Kaasik - aseesimees
 3. Toomas Jalakas
 4. Kristine Järsk
 5. Veiko Kaasik
 6. Tiit Rettau
 7. Mari Soots
 8. Kersti Truverk
 9. Taavi Tuisk
 10. Kaljo Tuuling
 11. Annely Õisnurm
 12. Tõnu Teder

Pihtla osavallakogu põhimäärus

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.