Osavallakogu

 Pihtla osavallakogu VII koosolek toimus 13. märtsil 2019 kell 15 Pihtla teenuskeskuses. Päevakorras:
1. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu otsuse „Kallasraja tõkestamiseks nõusoleku andmine" eelnõule.
2. Arvamuse andmine Saaremaa Vallavolikogu määruse „Saaremaa valla aleviku- ja külavanema statuut" eelnõule.
3. Kõljala-Kaali kergliiklustee

Osavallakogu liikmed:

 1. Rando Rahnik - esimees, randorahnik@gmail.com
 2. Veeve Kaasik - aseesimees
 3. Toomas Jalakas
 4. Kristine Järsk
 5. Veiko Kaasik
 6. Tiit Rettau
 7. Mari Soots
 8. Kersti Truverk
 9. Taavi Tuisk
 10. Kaljo Tuuling
 11. Annely Õisnurm
 12. Tõnu Teder

Pihtla osavallakogu põhimäärus

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.