Osavallakogu

Kaupo Vipp esimees kaupo.vipp@mail.ee
Tiit Pruul aseesimees tiit.pruul@gmail.com
Mihkel Undrest liige vrhl@hot.ee
Luule Aadussoo liige iide@hot.ee
Tarmo Mägi liige arditalu@gmail.com
Annika Ellervee liige annikaellervee@gmail.com
Jüri Spitsõn liige rummujyri@gmail.com
Mari Kübarsepp liige mari.kybarsepp@hotmail.com

 

Torgu osavallakogu põhimäärus 

http://www.riigiteataja.ee/akt/417112017026
 

Teade!

Torgu osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 21. augustil kell 11.

Päevakorras

1. Saaremaa valla 2019-2030 arengukava/eelarvestrateegia eelnõude arutelu.

 

Osavallakogude koosolekute protokollid on kättesaadavad valla dokumendiregistris: 

Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.