Osavallakogu

Kaupo Vipp esimees kaupo.vipp@mail.ee
Tiit Pruul aseesimees tiit.pruul@gmail.com
Mihkel Undrest liige vrhl@hot.ee
Luule Aadussoo liige iide@hot.ee
Tarmo Mägi liige arditalu@gmail.com
Annika Ellervee liige annikaellervee@gmail.com
Jüri Spitsõn liige rummujyri@gmail.com
Mari Kübarsepp liige mari.kybarsepp@hotmail.com

 

Torgu osavallakogu põhimäärus 

http://www.riigiteataja.ee/akt/417112017026
 

 Torgu osavallakogu laiendatud koosolek toimub Iide koolimajas 5. veebruaril kl 14. Osaleda on lubanud ka valla esindaja.

Koosoleku päevakord:

1) Valla esitatud külavanema statuudi määruseelnõu arutelu;

2) Torgu osavalla investeerimis- ja remondivajadused (teed jms)

 

Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid.