Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse
juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

  Tirbi, Vanamõisa, Ennu, Kailuka, Suure-Rootsi, Väike-Rootsi ja Kasti külade ühine koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 1. detsembril kell 12.00 Vätta seltsimajas.