Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Tiit Rettau

452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee

Infospetsialist Piret Mägi

452 5155
5382 2508
piret.magi@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee

Uudised ja teated

27. jaanuaril Kõljala külamajas ja 28. jaanuaril Sandla rahvamajas infotund Uue jäätmeveokorralduse võimalused ja ja kohustused. Algus mõlemal päeval kell 18.
Vanamõisa, Ennu, Kailuka, Väike-Rootsi ja Kasti külade uus koosolek külavanema(te) valimiseks toimub 2. veebruaril kell 12.00 Vätta seltsimajas.
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.