Pihtla piirkond

Pihtla piirkond asub Ida-Saaremaal, piirnedes Valjala, Kaarma ja Leisi piirkondadega. Pihtla piirkonna territooriumil on 40 küla. Piirkonna teenuskeskus asub Pihtla külas.

Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101, Saaremaa vald

Ametikoht Nimi Telefon E-post Asukoht
Teenuskeskuse juhataja Tiit Rettau 452 5154
506 6193
tiit.rettau@saaremaavald.ee Pihtla TK
Piirkonda teenindavad teenistujad
Eestkostespetsialist Ervin Raudsik 452 5145
5198 8173
ervin.raudsik@saaremaavald.ee Laimjala TK
Lastekaitsespetsialist Jaane Remmel 452 5176
5749 3930
jaane.remmel@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Pihtla TK
Sotsiaaltööspetsialist Kai Albert 452 5156
5332 7274
kai.albert@saaremaavald.ee Pihtla TK
Arhitekt Piret Miller 452 5042 piret.miller@saaremaavald.ee Tallinna 10
Ehituslubade spetsialist Andres Abna 452 5047 andres.abna@saaremaavald.ee Tallinna 10
Geoinfospetsialist Hannes Rohulaid 452 5097 hannes.rohulaid@saaremaavald.ee Tallinna 10
Kasutuslubade ja ehituskontrolli spetsialist Üllar Jõgi 452 5147 ullar.jogi@saaremaavald.ee Tallinna 10
Leisi TK
Maakorraldusspetsialist Pille Pukk 452 5085 pille.pukk@saaremaavald.ee Tallinna 10
Planeeringuspetsialist Liina Järveots 514 1686 liina.jarveots@saaremaavald.ee Tallinna 10
Teespetsialist Raivo Kaseorg 452 5134 raivo.kaseorg@saaremaavald.ee Marientali tee 27
Veekeskkonna peaspetsialist Meelis Albert 452 5150 meelis.albert@saaremaavald.ee Tallinna 10
Saaremaa Halduse haldusjuht Silvester Hamann 5353 1946 silvester.hamann@saare.ee Pöide TK

Teated

Saaremaa valla arengukava piirkondlik arutelu Pihtlas leiab aset teisipäeval, 19.12.2023 algusega kell 17.00 Pihtla teenuskeskuses. Osalema on oodatud kõik huvilised ja inimesed, kes soovivad nii oma piirkonna kui ka valla käekäigus kaasa rääkida!
Väärtustame ja tõstame esile inimesi, kes on oma tegevusega kaasa aidanud Pihtla piirkonna arengule ja tuntusele. Tunnustusi antakse välja järgnevates kategooriates:
- Aasta tegu/tegija: viimase aasta jooksul silma paistnud tegu, inimene, kollektiiv või juriidiline isik, mis on andnud panuse Pihtla piirkonna arengusse või esindanud seda positiivsel moel.
- Elutöö tunnustus: märkimisväärselt läbi aastate Pihtla piirkonna arengusse panustanud inimene.
- Külasäde: inimene, kes on aktiivselt panustanud külaelu arengusse.

Kandidaate võivad esitada kõik soovijad kuni 01.12.2023 saates oma esildise koos vabas vormis põhjendusega aadressile tiit.rettau@saaremaavald.ee või Vallamaja, 94101 Pihtla küla. Kandidaatide hulgast teeb valiku komisjon, mille koosseisu kinnitavad Pihtla teenuskeskuse juht ja osavallakogu esimees.
Saaremaa vallas asuvate kalmistute info ja kontaktandmed leiab siit.