Pihtla teenuskeskus

Vallamaja, Pihtla küla 94101
Saaremaa vald

Infospetsialist: Piret Mägi
piret.magi@saaremaavald.ee, tel 452 5155, 453 0281
Teenuskeskuse juhataja: Tiit Rettau
tiit.rettau@saaremaavald.ee, tel 452 5154, 506 6193
Sotsiaaltööspetsialist: Kai Albert
kai.albert@saaremaavald.ee, tel 452 5156, 5332 7274

Uudised ja teated

 

Kõljala jaanituli

Vätta jaanituli

Pihtla jaanituli


PROJEKTITOETUSTE TAOTLEMINE PIHTLA PIIRKONNAS
Projektitoetuse taotlemine toimub Pihtla Vallavolikogu  30.04.2015 määruse nr 5 "Külaelu arenguks toetuse andmise kord" alusel.
Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Pihtla
Taotluse vorm
Aruande vorm 
Taotlused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee.
 
 Tähelepanu! Hajaasustuse programmi piirkondlik koordinaator Tiina Orav nõustab hajaasustuse küsimustes Pihtla teenuskeskuses kohapeal 7. juunil alates kell 9.00.
 Korstnapühkija Madis Mäe jälle meie külades 
augustikuus. Info tel. 5066193, 4525154

Tutvustus

Pihtla on küla Saare maakonnas Saaremaa vallas. Enne omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal oli küla Pihtla valla halduskeskuseks.

Endise Pihtla valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)