Pihtla osavallakogu

 

Pihtla osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 11-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Taavi Tuisk (esimees) Volikogu valimistel kandideerinud isik
Veeve Kaasik (aseesimees) Volikogu valimistel kandideerinud isik
Terje Bachmann Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kristiine Järsk Volikogu valimistel kandideerinud isik
Andres Lonks Volikogu valimistel kandideerinud isik
Matti Mägi Volikogu valimistel kandideerinud isik
Helerin Salu Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kersti Truverk Volikogu valimistel kandideerinud isik
Kaljo Tuuling Volikogu valimistel kandideerinud isik
Heino Vipp Volikogu valimistel kandideerinud isik
Annely Õisnurm Volikogu valimistel kandideerinud isik

 

Vaata ka:
Pihtla osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid