Pihtla üldplaneering

Pihtla kaart
Pihtla valla rannikualade üldplaneering
- endise Pihtla valla rannikuala (orienteeruvalt Kuressaare - Püha - Masa maanteest lõunapoole jääv ala)