Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald
Poide-teenuskeskus@saaremaavald.ee

Ametikoht Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse juhataja Toomas Oll 452 5157, 509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee
Infospetsialist Pärje Raev 452 5158, 512 3655
parje.raev@saaremaavald.ee
Sotsiaaltööspetsialist Aili Ansper 452 5159, 5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee

Tööaeg: E,T,N  8.00-16.30, K  8.00-18.00, R  8.00-15.00
Lõuna 12.30-13.00

PÖIDE - saare idapiir, varasem siin päiksekiir
Päikesetõusu pilt


Pöide info Facebookis  

Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra. Teistele riigipühadele vahetult eelnev tööpäev on lühendatud ühe tunni võrra.

UUDISED JA TEATED

Loeng-tutvustus „Vabatahtlike päästjate tegevus"
toimub 27. septembril 2018  kell 16.30 Kõrkvere endises koolimajas
kell 18.00 Tujutares Pöidel
Lektor: Margus Lindmäe Saaremaa päästepiirkonna juhataja
Korraldaja: MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts
Võimalus esitada küsimusi tuleohutuse valdkonnast.
 
28. septembril 2018 on suletud (koolitusel) Tornimäe Rahvaraamatukogu ja postipunkt ning Kõrkvere Rahvaraamatukogu.
PROJEKTITOETUSTE TAOTLEMINE PÖIDE PIIRKONNAS
Projektitoetuse taotlemine toimub Pöide Vallavolikogu  29.01.2014 määruse nr 1 „Pöide valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kord" alusel.
Täpsem info ja valdkonnad: Projektitoetuse taotlemine_Pöide
Taotluse vorm
Aruande vorm 
Taotlused esitatakse e-postile vald@saaremaavald.ee
 
Saaremaa Vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks 
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. Selle § 11 lg 1 punkt 1 annab võimaluse taotleda tegevustoetust 2019. aastaks juba käesoleval aastal, taotlusi saab esitada 1. oktoobrini 2018. 
Taotlusi oodatakse e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.
Taotlusvorm: https://www.saaremaavald.ee/mtu-de-toetamine.

 

Tutvustus

Pöide vald oli 2017. aasta oktoobrini Saare maakonna omavalitsusüksu. Vald liitus 2017. aastal omavalitsuste haldusreformi käigus teiste Saaremaa valdadega. 

Endise Pöide valla koduleht (üleval kuni 31.12.2018)