Pöide teenuskeskus

Rahvamaja, Tornimäe küla 94501, Saaremaa vald

Ametikoht

Nimi

Kontaktandmed

Teenuskeskuse juhataja

Toomas Oll

452 5157
509 6104
toomas.oll@saaremaavald.ee

Infospetsialist

Pärje Raev

452 5158
512 3655
parje.raev@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist
vastuvõtt Pöide: E

Aili Ansper

452 5159
5386 1279
aili.ansper@saaremaavald.ee

UUDISED JA TEATED

Avanes külaelu arendamise esimene toetusvoor
13.–24. jaanuarini on avatud taotlusvoor külaelu arendamiseks toetuse taotlemiseks. Vaata
TEADE
5. veebruaril kell 18.00 Tornimäe rahvamajas arutame uute tingimustega jäätmevedu ja saame tekkinud küsimustele vastused.
Kohal Saaremaa valla jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel.
Tule kindlasti sinagi kohale ja saa teada.
6. veebruaril kell 16 Saaremaa valla külaelu ümarlaud Kuressaare kultuurikeskuses.
Arutelule on oodatud nii praegused kui tulevased küla- ja alevikuvanemad ning kõik kohalikku elu paremaks muuta soovijad. Tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi, arutletakse küla- ja alevikuvanema statuudi ning rolli üle kogukonna arengus.
Päevakava täpsustub!
Registreerumine: hiljemalt 3. veebruaril kell 12 SIIN.
Lisainfo: tel 452 5031 või 452 5028.
Lumetõrje Pöide piirkonnas:
1. piirkonna külad: Unguma, Neemi, Ardla, Välta.
Töid teostab FIE Tika Talu.
2. piirkonna külad: Are, Koigi, Sundimetsa, Kahutsi, Iruste, Levala, Pöide, Puka, Oti, Veere, Uuemõisa.
Töid teostab OÜ Saaremaa Mägiveis.
3. piirkonna külad: Reina, Nenu, Metsara, Mui, Tornimäe, Kärneri, Ardla.
Töid teostab OÜ Träx.
4. piirkonna külad: Ula, Talila, Sitme, Kanissaare, Pöide-Keskvere, Kõrkvere, Leisi, Kakuna, Muraja, Kaldu, Kübassaare.
Töid teostab FIE Tika Talu.
Kõikide piirkondade elanike kontaktisikuks on teenuskeskuse juhataja Toomas Oll mob. 509 6104.
Korstnapühkija Madis Mäe Pöide piirkonnas 29.-31. jaanuar 2020. Registreerimine telefonidel 452 5158, 512 3655 või e-posti aadressil parje.raev@saaremaavald.ee
Pöide Maarja kogudus kutsub Sind toetama projekti "Orel Pöide kirikusse". Iga annetus on teretulnud! EELK Pöide Maarja kogudus EE232200221039772450. Selgitusse: Orel/Organ. Vaata
Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud jäätmeveohanke tulemusena tunnistati Ida-Saaremaa veopiirkondades edukaks AS-i Ragn-Sells pakkumused. 1. märtsist 2020 tõuseb mõnevõrra segaolmejäätmete teenustasu. Uus hinnakiri 
Kõigis veopiirkondades on 1. märtsist võimalik majapidamises, ettevõttes või asutuses ära anda nii pakendijäätmeid, vanapaberit, biojäätmeid kui ka segaolmejäätmeid. Liigiti kogutud jäätmete äraveo eest tuleb tasuda oluliselt vähem kui segaolmejäätmete äraveo eest. 

Tornimäe rahvamajas:

31. jaanuaril kell 19.00 Salme vallateatri etendus "Saar"

17. veebruaril kell 19.00 Komöödiateatri etendus "Pimekohting"

Info kodulehele

Ühendust võtta teenuskeskuse infospetsialistiga.

 

 Pöide info


Tähtsad telefoninumbrid >>

Piirkonna perearst
Ranna pst 10, Orissaare
Elo Lember, tel 454 5150
E, T, K, R  9.00 -14.00; N  9.00-18.00

Juhan Nemvalts, tel 454 5070
T, N  9.00-14.00
Pereõde E-R  9.00-14.00

Orissaare apteek 
Avatud E-R  8.30-17.00, tel 454 5578 
Asub Kuivastu mnt 33

Pöide kalmistu 
järelvaataja Palmi Ots, tel 5332 2801
Tornimäe kalmistud 
järelvaataja Tõnu Kula, tel 5781 0997

Soovi Matusebüroo
Kuivastu mnt 41, Orissaare
Juhataja L. Traumann, tel 5553 3510; 454 5677;  matusebyroo@gmail.com
www.matusebüroo.ee

Postiteenus
Tornimäe Rahvaraamatukogus
Avatud E-R 9.00-16.00, tel 452 1173

Maasi Jäätmejaam 
Avatud: E, K, L kell 9.00-17.00
Tel 5326 4525 Hinnakiri 
Jäätmejaamas vastuvõetavate ohtlike jäätmete piirkogused