Haridus

Tornimäe põhikool

Tornimäe kooli tahvel

Kool on asutatud aastal 1875. 1963. aastal valmis Tornimäel uus koolihoone, koos sellega ka võimla ja söökla. Kooli uus staadion, kus jooksurajad ja pallimänguväljakud on kummikattega, valmis 1991. a. Kooli juurde rajati 1999. a. oktoobris direktori Andres Hanso eestvedamisel kooli pargi II järk. Selle kujundas Kadrioru pargi direktor A. Järv. 215 istikut kinkis pargile Kloostrimetsa Puukooli juhataja P. Viikholmi. 2002. a suvel ehitati koolile juurdeehitusena aula ja uus garderoob. 2003. a talvel valmis rula- ja rulluisurada e. ramp ning 2004. a suvel esimene BMX jalgrattakrossirada Eestis. 2006. a sügiseks viidi lõpule koolimaja täielik renoveerimine. Selle käigus said kaasaegse väljanägemise nii koolimaja välimus kui ka sisemus, töökoda ja söökla. Kooli 155. aastapäevaüritusel 2009 a. 20. juunil avati koolimaja ees lipuväljakul pidulikult kingitusena saadud lipumast.

Kooli lipumast

Mitmete uuendustööde käigus on tingimused õppetöö läbiviimiseks muutunud väga headeks. Kool on muutumas üha avatumaks ja lapsesõbralikumaks, antava hariduse tase üha paremaks ja lastele pakutav huvi – ja kooliväline tegevus üha mitmekesisemaks. Esimesena maakonnas ollakse  TEK (Tervistedendavad Koolid) ühenduse liige ja LKK (Liikuma Kutsuv Kool) liige.

Õpilasi 2019/2020 õppeaastal: 37 
Direktor - Raili Nõgu 
Telefon: 452 1160, 504 4274 
E-post: tornimae.kool@saare.ee 
Kooli koduleht

Tornimäe lasteaed

Tornimäe lasteaedAlates 2013 on lasteaias kolm rühma: sõimerühm LOTTE 1,5- kuni 3-aastastele lastele; lasteaiarühm SIPSIKUD 3- kuni 6- aastastele lastele ja koolieelikute rühm PÄIKESEJÄNKUD 6 kuni 7 aastastele lastele. Alates 1.09.2019 on lasteaias liitrühm Lotte/Sipsikud ja koolieelikute rühm Päikesejänkud.

Lapsi 2019/2020 õppeaastal: 22
Direktor - Lea Peet (lea.peet@mail.ee)
Telefon: 459 4472, 5348 6708 
E-post: tornimae.lasteaed@saare.ee 
Kodukord Arengukava

Lasteaed avati esmakordselt 1965. aastal Uuemõisa mõisahoones. Alates 1998. aastast asub lasteaed Tornimäe kooli kõrval renoveeritud puitmajas. Aastal 2000 valmis ka maja teine korrus. Alumisel korrusel asuvad sõimerühma ruumid, Sipsikute rühma söögituba, mida kasutatakse ka tegevuste läbiviimiseks. Veel on siin köök ja abiruumid ning kabinetid direktorile, majandusjuhatajale. Teisel korrusel asuvad Sipsikute rühma mängu- ja magamisruum, mis on eraldatud üksteisest lükandseinaga. Sama ruumi kasutame ka pidude ja liikumistegevuste läbiviimiseks. Liikumistegevusi viiakse läbi ka kooli staadionil ja võimlas. Päikesejänkude rühma ruum asub koolimaja ühes klassiruumis, kuid õues mängimine ja söögikorrad toimuvad lasteaias.
Toetame meie lasteaia valinud perekondi laste kasvatus- ja õppeprotsessis.

Lasteaeda ümbritseb avar õueala, mis on piiratud aiaga ja kus kasvab palju puid. Õuealal on palju mänguvahendeid ja ja pärast lasteaia lahtiolekuaega on õu mängukohaks ka ümbruskonna lastele. Lastel on seega hea võimalus viibida palju värskes õhus. Kohaliku omaalgatuse programm toetas 2015 aasta kevadvoorus avaliku mänguväljaku rekonstrueerimist 1839,23 euroga. Toetuse abil parandati mänguväljakut piiravat aeda, mängupaviljoni ning püstitati lastele mängumaja.

Pöide avatud noortekeskus

Tornimäe küla, Pöide 
Telefon: 452 1172 
E-post: poide.semud@gmail.com

Pöide hariduslugu

1854. aastal alustas Pöide kihelkonnas tööd kool, kasutades kirikuga ühist ruumi. Üksteist aastat hiljem kolis kool Tornimäele üürimajja, mille oli lasknud ehitada köster Georg Sepp. 1873. aastal alustas kool tööd oma majas. Uues hoones oli 2 klassiruumi, 2 magalat, 2 tuba õpetajatele ja köök. Esimesed õpetajad olid preester Skoropostitsnõi ja salmilauljad Kudrjavtsev ning Paistu. 1917. aastani tegutsesid Kihelkonnakool Uuemõisas ning abikoolid: Kaunisaare 1847, Rahula 1847-1911, Kahutsi 1847-1911, Ardla, Mui 1878, Saare 1847, Keskvere 1855, Neemi 1861, Kapra 1881, Uuemõisa 1898 ja Pöide 1905.

1910. aastal asutati Uuemõisa vallas Pöide Haridusselts Kuressaare Eesti Seltsi osakonnana. Haridusseltsi asutajaks oli tollane Pöide pastor E. Sitska. Oma rahvamaja valmimisel 1923. aastal selts iseseisvus ja hakkas tegutsema eriti hoogsalt. Seltsil oli oma avalik raamatukogu kolme osakonnaga - Tumalas, Orissaares ja Kõrkveres. Peale selle oli Pöide Haridusseltsil ka oma kindel näitetrupp ja oli osaline Pöide orkestris. Seltsi esimeheks sai õpetaja Juhan Kivi. Haridusseltsi eestvedamisel korraldati vallas ka mitmeid kursusi.

1918. aastal alustas tööd Pöide pastori poolt asutatud Uuemõisa Kõrgem Algkool 5. ja 6. klassiga – mõeldud kihelkonna vallakoolide lõpetajatele. Uuemõisa vallas oli viis algkooli: Iruste, Kahutsi, Kõrkvere, Tornimäe ja Uuemõisa. Igal koolil oli oma lipp. Peeti koolidevahelisi spordivõistlusi, esineti rahvamajas ja tehti ühiseid kevadpidusid. 1932. aastal liideti Iruste ja Kahutsi algkool Tumala 6-klassiliseks kooliks, aasta hiljem ühendati Tornimäe algkool Uuemõisa Kõrgema Algkooliga, mis 1934. aastal reorganiseeriti Tornimäe 6-klassiliseks algkooliks. Sealtpeale on Tornimäe koolil veel palju nimetusi ja vorme olnud: Tornimäe 7-klassiline Kool, Mittetäielik Keskkool, Täienduskool, 7-aastane Kool, 8-klassiline Kool, 9-klassiline Kool, alates 1992. aastast Tornimäe Põhikool.

12. novembril 1999 taasasutati Kodutütarde Tornimäe organisatsioon. Asutamiskoosoleku viisid läbi tolleaegsed huvijuhid Marjana Prii ja Signe Bachman koos endise kodutütre ja õpetaja Virve Koppeliga. Tornimäe kodutütred on tänaseks saavutanud tunnustust ka vabariiklikul tasemel.

Grupp Uuemõisa valla õpetajaid ja vallavalitsuse juhid 1935. aastal. Istuvad (vasakult): Tumala kooli õpetaja E. Ratassepp, Tumala kooli juhataja A. Mägi, Uuemõisa vallavanem A. Rei, Tumala kooli õpetaja M. Kivi, Uuemõisa vallasekretäri abi V. Kabur. Seisavad (vasakult): Tornimäe kooli õpetaja A. Loo, Tornimäe kooli juhataja A. Kivi, Vallasekretär V. Kommel, Tornimäe kooli õpetaja J. Kivi, Kõrkvere kooli õpetaja V. Pukk.

Pöide haridusselts
Pöide haridusselts