Haridus

TORNIMÄE  PÕHIKOOL

Kool on asutatud aastal 1875.
1963. aastal valmis Tornimäel uus koolihoone, koos sellega ka võimla ja söökla.

Tornimäe kooli tahvel

Kooli uus staadion, kus jooksurajad ja pallimänguväljakud on kummikattega, valmis 1991. a.
Kooli juurde rajati 1999. a. oktoobris direktori Andres Hanso eestvedamisel kooli pargi II järk. Selle kujundas Kadrioru pargi direktor A. Järv. 215 istikut kinkis pargile Kloostrimetsa Puukooli juhataja P. Viikholmi.
2002. a suvel ehitati koolile juurdeehitusena aula ja uus garderoob.
2003. a talvel valmis rula- ja rulluisurada e. ramp ning 2004. a suvel esimene BMX jalgrattakrossirada Eestis.
2006. a sügiseks viidi lõpule koolimaja täielik renoveerimine. Selle käigus said kaasaegse väljanägemise nii koolimaja välimus kui ka sisemus, töökoda ja söökla. Kooli 155. aastapäevaüritusel 2009 a. 20.juunil avati koolimaja ees lipuväljakul pidulikult kingitusena saadud lipumast.
Kooli lipumast

Mitmete uuendustööde käigus on tingimused õppetöö läbiviimiseks muutunud väga headeks.
Kool on muutumas üha avatumaks ja lapsesõbralikumaks, antava hariduse tase üha paremaks ja lastele pakutav huvi – ja kooliväline tegevus üha mitmekesisemaks.

Esimesena maakonnas ollakse  TEK (Tervistedendavad Koolid) ühenduse liige ja LKK (Liikuma Kutsuv Kool) liige.
Koolis õpib 2019/2020 õppeaastal 37 õpilast
Kooli direktor - Raili Nõgu.
Kooli kontaktandmed: 452 1160504 4274; tornimae.kool@saare.ee
Täpsemalt võib kooliga tutvuda kooli kodulehel.

TORNIMÄE  LASTEAED

Tornimäe Lasteaed asub Tornimäel Saaremaa vallas.
Tornimäe lasteaed

Alates 2013 on lasteaias kolm rühma : sõimerühm LOTTE 1,5 kuni 3aastastele lastele; lasteaiarühm SIPSIKUD 3 kuni 6 aastastele lastele ja koolieelikute rühm PÄIKESEJÄNKUD 6 kuni 7 aastastele lastele.
Alates 1.09.2019 on lasteaias liitrühm Lotte/Sipsikud ja koolieelikute rühm Päikesejänkud. Lapsi on lasteaia nimekirjas 22.
Töötajaid - 9.
Lasteaia direktor - Lea Peet.
Lasteaia kontaktandmed: 459 4472; 5348 6708,
tornimae.lasteaed@saare.eelea.peet@mail.ee
Arengukava
Kodukord

Lasteaed avati esmakordselt 1965. aastal Uuemõisa mõisahoones.
Alates 1998. aastast asub lasteaed Tornimäe kooli kõrval renoveeritud puitmajas.
Aastal 2000 valmis ka maja teine korrus. Alumisel korrusel asuvad sõimerühma ruumid, Sipsikute rühma söögituba, mida kasutatakse ka tegevuste läbiviimiseks. Veel on siin köök ja abiruumid ning kabinetid direktorile, majandusjuhatajale.
Teisel korrusel asuvad Sipsikute rühma mängu- ja magamisruum, mis on eraldatud üksteisest lükandseinaga. Sama ruumi kasutame ka pidude ja liikumistegevuste läbiviimiseks.
Liikumistegevusi viiakse läbi ka kooli staadionil ja võimlas. Päikesejänkude rühma ruum asub koolimaja ühes klassiruumis, kuid õues mängimine ja söögikorrad toimuvad lasteaias.
Toetame meie lasteaia valinud perekondi laste kasvatus- ja õppeprotsessis.

Mänguväljak
Lasteaeda ümbritseb avar õueala, mis on piiratud aiaga ja kus kasvab palju puid. Õuealal on palju mänguvahendeid ja ja pärast lasteaia lahtiolekuaega on õu mängukohaks ka ümbruskonna lastele. Lastel on seega hea võimalus viibida palju värskes õhus.
Kohaliku omaalgatuse programm toetas 2015 aasta kevadvoorus avaliku mänguväljaku rekonstrueerimist 1839,23 euroga.
Toetuse abil parandati mänguväljakut piiravat aeda, mängupaviljoni ning püstitati lastele mängumaja.

PÖIDE AVATUD NOORTEKESKUS

Tornimäe küla, Pöide
Telefon: +372 452 1172
E-post: poide.semud@gmail.com