Pöide osavallakogu

 Pöide osavallakogu koosolek toimub 15. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Tornimäe Rahvamajas. Päevakorras on: 
  1. Veeteenuse hinna kooskõlastamise eelnõu
  2. Saaremaa valla arengukava 2019-2030 muutmise eelnõu
  3. Saaremaa valla eelarvestrateegia 2021-2024
  4. Jooksvad küsimused ja informatsioon

Pöide osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu:

Õnne Sööt
(esimees)
(Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa)
onnesoot@gmail.com
5665 7899
Marina Treima
(aseesimees)
(Kärneri, Metsara, Mui, Nenu, Reina, Tornimäe, Uuemõisa, Veere)
marina.treima@gmail.com
Andres Hanso (Volikogu liige)
andres.hanso@gmail.com
Leo Kirs (Kanissaare, Keskvere, Talila, Ula)
leo.kirs@tksk.ee
Raivo Reinart (Ardla, Neemi, Unguma, Välta)
raivo.reinart.1@eesti.ee
Arro Truumees (Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa)
arro.truumees@gmail.com
Tomas Täht (Kakuna, Kõrkvere, Kübassaare, Leisi, Muraja)
tomas.taht@gmail.com

 

Vaata ka:
Pöide osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid