Pöide osavallakogu

Pöide osavallakogu koosolek toimub teisipäeval, 21.03.2023 algusega kell 16.30 Tornimäe rahvamajas. Päevakorras on:
1. Tornimäe Lasteaia liitmine Tornimäe Põhikooliga.
2 .Tornimäe Põhikooli ümberkorraldamine.
3. Muud küsimused ja informatsioon.

Pöide osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 7-liikmeline osavallakogu (lisaks piirkonnast valitud volikogu liikmed):

Liige Esindatus
Õnne Sööt (esimees)
onnesoot@gmail.com
Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa küla
Marina Treima (aseesimees)
marina.treima@gmail.com
Kärneri, Metsara, Mui, Nenu, Reina, Tornimäe, Uuemõisa, Veere küla
Ago Põldoja
aksauto@hot.ee
Kärneri, Metsara, Mui, Nenu, Reina, Tornimäe, Uuemõisa, Veere küla
Jaak Nõgu
jaaknogu@gmail.com
Ardla, Neemi, Unguma, Välta küla
Kaidi Rannaäär
kaidirannaaar@hot.ee
Are, Iruste, Kahutsi, Koigi, Levala, Oti, Puka, Pöide, Sundimetsa küla
Koit Kelder
koitkelder@gmail.com
Vallavolikogu liige 
Leo Kirs
leokirs@hot.ee
Kanissaare, Pöide-Keskvere, Talila, Ula küla
Maire Käärid
maire.kaarid@gmail.com
Vallavolikogu liige
Mari Pihl
mari.pihl@mail.ee
Kakuna, Kõrkvere, Kübassaare, Leisi, Muraja küla

 

Vaata ka:
Pöide osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid