Tunnustused

Pöide piirkonna tunnustused

Tunnustused antakse Saaremaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 67 "Tunnustusavaldused ja nende andmise kord" alusel.

2019 aasta tegija - Lisett Alt
Lisett on väga sihikindel ja tulemustele orienteeritud noor sportlane. Ta on treeningutel  täpne ja kohusetundlik. Lisett osaleb võimalusel maakonna kõikidel jooksuvõistlustel, esindab Pöidet  Saaremaa piirkondade mängudel ja proovib mandrilgi paljudel võistlustel kaasa lüüa.
Võistlustest osavõtt on Lisettile väga edukas olnud. Lisetti pühendumist spordile näitab  tema soov asuda õppima Audentese Spordigümnaasiumisse. Suureks eesmärgiks  on Lisettil  jõuda olümpiamängudele.

2019 aasta tegu - Sitme lautrikoha renoveerimine MTÜ Sitme Ranna Seltsi poolt
Lautrikoht on tehtud kättesaadavaks ja kasutamiseks kõigile soovijatele. Lautrikohas on slipp paatide veeskamiseks, kolm lauda pikniku korraldamiseks, eraldi rannaala suplemiseks, pingid puhkamiseks, lõkkeplats, ajakohane käimla. Lautrikoht on avalikus kasutuses ja seda külastatakse üle Saaremaa ja kaugemaltki.

2018 aasta tegija - Mari Pihl
Mari on MTÜ Kõrkvere Seltsi eestvedaja, aktiivne, hea organiseerija, suhtleja ja alati koostöövõimalusi otsiv. Oskab kirjutada projekte ning tema eestvedamisel on koostatud Kõrkvere kandi väike ajalooraamat.

2018 aasta tegu - Pöide terviserada
MTÜ Pöide Spordiseltsi ning mitmete vabatahtlike eestvedamisel ja kaasalöömisel on loodud Pöide terviserada, kus saab  joosta, rattaga sõita, suusatada, orienteeruda, teha kepikõndi. Valminud on ketasgolfi- ja jalggolfirajad. Terviserajal on võimalus läbi viia suuremaid võistlusi ning korraldada piirkondlikke üritusi. Terviserada on aktiivses kasutuse ja pidevalt arenev.

Endise Pöide valla aasta tegija ja tegu tunnustused

Alates 2007 aastat anti Pöide vallas välja Pöide valla aasta tegija ja tegu tunnustus. Tunnustuse eesmärgiks on väärtustada ja avaldada tunnustust ühele isikule ja ettevõttele ja ettevõtmisele/sündmusele, kes või mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ning parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda. Tunnustus anti üle Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel.

2007
Tegija – Andres Peet
2007.aastal täitus mehe unistus lennata ise ja lennutada teisi. Unistuse täitumiseks kulus 37 aastat. Parimatel päevadel on tõusnud õhku ja teinud 18 lendu. Enamus lende toimusid Pöide valla territooriumil. Iga lend on reklaamiks ka Pöide vallale.

2008
Tegija – Enn Kosletski
Enn on Põllumajandusühistu Ranna Agro-s aastaid kohalikele inimestele tööd andnud, on olnud valla ürituste sponsoriks ning toetanud laste ekskursioone.

2009
Ei ole välja antud.

2010
Tegija – Koplimäe Mahe Talu OÜ
Talu tegeleb mahetootmisega aastast 2000. Tegeldakse taimekasvatusega, kasvatatakse tatart, rukist, suvinisu, speltanisu, köögivilju ja maasikaid. Kogu toodang töödeldakse kohapeal. Töödeldud mahetoodang läheb müüki ökopoodidesse. Suurem osa Ökosahvrile ja ülejäänud Lõuna-eesti Ökokeskusele ning turustatakse laatadel ja messidel. Hiljuti astus talu TÜ Eesti Mahe liikmeks.Pererahvas on aktiivselt tutvustanud mahetootmist ja –töötlemist. Talu kuulub liikumisse Saaremaa Avatud mahetalud. Talu on olnud avatud paljudele külalistele, sh väliskülalistele. Talupere on pikka aega olnud mahepõllumajanduse tutvustaja ja mahetootmise edendaja Saare maakonnas ja Eestis.

2011
Tegija – Piret Laak
Piret viis Tornimäe põhikooli mudilaskoori XI noorte laulu ja tantsupeole. Eelnev ettevalmistustöö kestis neli aastat.2011 a kevadel sai Tornimäe põhikooli mudilaskoor II kategooria, jäädes I kategooriale alla vaid punktiga. Käimasolevast õppeaastast alates tegutseb Pireti juhendamisel koolis ka lastekoor.

2012
Tegija – Alunaut OÜ
Alunaut OÜ tegeleb väikelaevade ehitusega, on põhiliselt allhanke ettevõte Rootsi
paaditehastele. Kavas on kõrvale leida veelgi uusi turge.
Alunaudi kolimine uude tootmishoonesse Tornimäel tõi juurde uusi töökohti. Tööjõupoliitika
on Alunaudis üldjuhul selline, et kui vähegi võimalik, üritataksegi tööd anda kohalikele
inimestele. Praegu on töötajaid 15, ettevõte tegeleb ise uute oskustööliste koolitamisega, ettööga kindlustada esialgu vähemalt 20 inimest. Ettevõtlus on piirkonna arengu alustugi.
Alunaut OÜ on andnud suure panuse kogukonna tööhõive parandamisele ning seega toetab
igati positiivselt Pöide valla arengut.

2013
Ei ole välja antud.

2014
Tegija – Kahutsi maalinna talgutel osalejad
Tehtud sai suur töö. Tõestasime endale, et üheskoos suudame teha suuri tegusid.

Tegu – Kahutsi maalinna talgud
Talgud korraldati selleks, et see ilus ja uhke turismiobjekt ning arheoloogiline mälestis saaks korda. Talgute korraldamise üheks eesmärgiks oli teha maalinn korda oma esivanemate austamiseks ja tulevase kontserdipaiga ettevalmistamiseks. Nüüd on Kahutsi maalinnale tulijatel hea olla ja olijatel hea olla. Muinsuskaitseamet tunnustas Pöide vallavalitsust tänukirja ja meenega arheoloogiamälestise korrastamise ja hooldamise eest.

2015
Tegija – Jaan Lepp
Vallarahva igakülgne abistamine.

Tegu – Metsatõllu rokk-kontserdi korraldamine Kahutsi maalinnal
See oli julge ettevõtmine, kuid õnnestus suurepäraselt. See oli üritus, millest räägiti, mida kajastati meedias ja millega tutvustati teistele Pöide valla tegemisi. Metsatöllu kontsert andis uue „hingamise" valla ühele ilusamale ja uhkemale turismiobjektile ning arheoloogilisele mälestisele – Kahutsi maalinnale.

2016
Tegija – Marina Treima
Marina on end näidanud karismaatilise ning põhimõttekindla
vallavolikogu esimehena. Peamiselt tema tegevuse tõttu ei ole Poide
vald kaasa 1äinud suurvallaks ühinemise protsessiga.

Tegu – Pöide Maarja kiriku restaureerimistööd
2016. aasta oli Pöide Maarja kirikule ,,õnnelik", sest suured restaureerimistööd (ehitaja OU
Rändmeister) jõudsid lõpule. Kõigi kirikut külastavate inimeste, koguduseliikmete ja SA liikmete kiidusõnade järgi on kirikuhoone muutunud kuivemaks, valgemaks ja kaunimaks.
2015 a septembris õnnistati Pöide pühakoja hooldusõpetaja Veiko Vihuri poolt siinse Pöide Püha Maarja kiriku vastvalminud katus. Sama piduliku missa käigus õnnistati ka torni aluse võlviku ehk eeskoja vastvalminud kolm vitraazakent. 2016.a valmisid kõik uksed, luugid ja vitraazaknad, kaasa arvatud pikihoone lõunaseina väike aken. 2016. aastal lõpetas OÜ Rändmeister riigi toetusega (90 000eurot, Kultuuriministeeriumi kaheaastane leping) kiriku halduskavas ettenähtud avatäidete programmi.
Nende rekonstrueerimitöödega „päästeti" kirikuhoone hävimisest.
Kiriku kooriossa paigutati ajalooline ristimiskivi, mille alumine osa toodi kohale Saaremaa
muuseumist ja millele telliti uus dolomiidist alus.
Pöide Maarja kirik on rikkaliku ajaloolise ning arhitektuurilise väärtusega turismiobjekt.

2017
Tegija – Aili Ansper
Aili on inimene, kes hoolib ja abistab nõrgemaid. Ta on võitnud paljude inimeste usalduse ja armastuse. Suur kummardus tema ees ja aitäh ,et on olemas selline suure südamega inimene.

Tegu – Kingli Grupp OÜ
Kingli Grupp OÜ on jõudsalt laiendanud oma tootmist. Remonditud on vanad  ja rajatud uued tootmishooned. Püstitatud on vaieldamatult suurim (kui mitte kõige suurem tootmishoone, viimase kümne aasta jooksul), korrastamisel on OTI tootmiskompleksi platsid, juurdepääsuteed ja tootmisala valgustuslahendused. Tööd saavad enamasti Ida-Saaremaa elanikud.