Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena

Hetkel projekteerimistingimusi avalikul väljapanekul ei ole.