Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Vaivere küla Kõrtsi-Sauna maaüksuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 05.08.2020 kuni 15.08.2020 on avalikul väljapanekul Vaivere küla Kõrtsi-Sauna maaüksuse detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused, millega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud tehnovõrkude lahendust. Eelnõuga on võimalik tutvuda vallavalitsuse kodulehel ja kohapeal Tallinna 10 tuba 306 või küsida eelnõu materjale tutvumiseks piirkonna arhitektilt Inge-Ly Ansip (e-post inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 452 5041). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10 Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu

Merikotka 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et ajavahemikul 24.07.2020 kuni 06.08.2020 on avalikul väljapanekul Kuressaare linnas Merikotka tn 8 detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega täpsustatakse Aia tänava ja sademeveetrassi ehituslikke tingimusi. Eelnõuga on võimalik tutvuda Saaremaa Vallavalitsuse kodulehel ja kohapeal Tallinna tn 10, Kuressaare. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele paberkandjal aadressil Tallinna 10, Kuressaare 93819 või e-posti aadressil vald@saaremaavald.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu Projekteerimistingimuste taotlus Asendiskeem (Ranna-Heina) Asendiskeem (Heina-Vahtra) Asendiskeem (Vahtra-Kihelkonna) Asendiskeem (Kihelkonna-Ringtee)