Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

 

Leesika 8 Kudjape alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.062.2022-01.07.2022 on avalikul väljapanekul Kudjape alevikus Leesika 8 projekteerimitingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus üksikelamu projekteerimiseks planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul avaliku menetlusena vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, tuba 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Inge-Ly Ansip (inge-ly.ansip@saaremaavald.ee, tel 452 5041).

Pargi tn 3 Kihelkonna alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.06.2022–01.07.2022 on avalikul väljapanekul Kihelkonna alevikus Pargi tn 3 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile uus elamu. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, kabinet 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043). 

Kuressaare mnt 8 Leisi alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.06.2022–01.07.2022 on avalikul väljapanekul Leisi alevikus Kuressaare mnt 8 projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile uus abihoone. Eelnõudega on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, kabinet 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043). 

Kadaka tee 4 Neeme külas

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.06.2022–01.07.2022 on avalikul väljapanekul Neeme külas Männi maaüksuse detailplaneeringu projekteerimistingimuste eelnõu (vaata ka Lisa 1), millega täpsustatakse detailplaneeringu maa-alal asuva Kadaka tee 4 kinnistu hoonestusala tingimusi (hoonestusala suurendamine 10%). Eelnõudega on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, kabinet 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043). 

Antsu Salme alevikus

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 17.06.2022–01.07.2022 on avalikul väljapanekul Salme alevikus Antsu projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega antakse võimalus püstitada ilma detailplaneeringut koostamata (planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel) projekteerida krundile uus abihoone.Eelnõudega on võimalik tutvuda ka kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare, kabinet 306. Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna tn 10, Kuressaare 93819. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).