Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Abaja kinnistu detailplaneering Paaste külas

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et 23.07.2021 kuni 5.08.2021 on avalikul väljapanekul Paaste küla, Abaja kinnistu detailplaneeringu järgse hoonestusala tingimusi täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu, millega võimaldatakse Sambliku kinnistule planeeritud hoonestusala suurendada kirde suunas kuni 10% selle esialgsest lahendusest (skeem). Vastavad lisamaterjalid leiab siit. Eelnõuga on võimalik tutvuda ka Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal, aadressil Tallinna tn 10, kabinetis 306. Eelnõu materjale ja lisainfot küsida piirkonna arhitektilt: Maria Reimal, maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043. Ettepanekud ja vastuväited palume esitada hiljemalt 5.08.2021 Saaremaa Vallavalitsusele aadressil vald@saaremaavald.ee või paberkandjal Tallinna 10, Kuressaare 93819.