Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Kihelkonna-Papissaare tee

Saaremaa Vallavalitsus teatab, et 11.-24.10.2021 on avalikul väljapanekul Kihelkonna-Papissaare tee rekonstrueerimise projekteerimistingimuste eelnõu. Kavas on Rootsikülas Kihelkonna-Papissaare tee rekonstrueerimine kogu mahus. Eelnõuga on võimalik tutvuda siin ning Saaremaa Vallavalitsuses kohapeal aadressil Tallinna tn 10, Kuressaare (kabinet 306). Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult Saaremaa Vallavalitsusele e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee või paberkandjal aadressile Tallinna tn 10, Kuressaare 93819 hiljemalt 24.10.2021. Avalik istung asja arutamiseks toimub 1.11.2021 kell 18.00 Kihelkonna Rahvamajas. Lisainfo: Maria Reimal (maria.reimal@saaremaavald.ee, tel 452 5043).