Projektitoetuse taotlemine

Kirjeldus:

 Avatud on Kuressaare linna kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö- ning sotsiaal- ja tervisedendusprojektide taotlusvoor.
Projektitoetuste taotlemine maapiirkondades toimub üldjuhul endiste vallavolikogude vastavate määruste alusel. Piirkondade puhul, kus reguleeriv määrus puudub, saab projektidele toetust taotleda vabas vormis avalduse alusel. Vallavalitsus lahendab laekunud avaldused juhtumipõhiselt. Täpsem info piirkonniti: www.saaremaavald.ee – Piirkonnad.
Toetust makstakse Saaremaa valla eelarvest ja selle taotlemise õigus on juriidilisel isikul, mittetulunduslikul ühendusel või füüsilisest isikust ettevõtjal.
Toetuse taotlemiseks Kuressaare projektidele tuleb vallavalitsusele esitada elektroonilises keskkonnas vormikohane taotlus (vt allpool).

Kontakt:

Lisainfo:

Projektitaotluse täitmise juhend
Projektitoetuse aruande täitmise juhend

Taotlemine 

Vajalikud
sammud:

Sisenege allolevasse Kuressaare projektitoetuste elektroonilisse keskkonda  ID-kaardi või Mobiil-ID-ga.

Aruande esitamine toimub samas elektroonilises keskkonnas.
Erandkorras on võimalik esitada projektitoetuse taotlus paberkandjal.

Link: Kuressaare projektitoetuse taotluskeskkond