Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Kirjeldus:

Ranitsatoetuse taotlust on võimalik esitada samaaegselt koos elukohajärgse kooli määramise taotlusega hariduse registrite elektroonilises keskkonnas. Ranitsatoetust saab taotleda vanem, kelle esmakordselt kooliminev laps asub õppima Saaremaa vallas tegutsevas koolis ning tingimusel, et nii laps kui taotluse esitanud vanem omavad hiljemalt jooksva aasta 1. septembri seisuga registreeritud elukohta Saaremaa vallas. Ranitsatoetuse väljamaksmise eeltingimuseks on lasteaiakoha kasutusega seotud võlgnevuste puudumine.
Toetuse suurus on 200 eurot.

Kui kaua läheb?

Ranitsatoetus makstakse välja septembrikuu jooksul.  

Õigusaktid:

Ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord
R
anitsatoetuse suuruse kinnitamine

Kontakt:

Õilme Salumäe, oilme.salumae@saaremaavald.ee, tel 452 5067

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

 

 Kui vanem on saanud teate elukohajärgse kooli määramise kohta, siis tuleb hiljemalt 30. aprilliks vanemal koolikoha vastuvõtt kinnitada. Seejärel toimub septembrikuu jooksul ranitsatoetuse väljamaksmine.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonda (Tallinna 10, Kuressaare; vastuvõtt E 9-12, 14-16, T 12-16, K 8.30-12, 14-17.30, R 8.30-12) või piirkondlikusse teenuskeskusesse.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse blankett (täitmiseks juhul, kui laps asub õppima Luce Koolis)
 

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument