Revisjonikomisjon

Koosseis:

Esimees  - Boris Lehtjärv, boris.kaarma@gmail.com, tel 5667 7544
Aseesimees - Priit Penu 
Liikmed - Jaen Teär, Andrus Raun, Koit Voojärv

Komisjoni 2021. aasta esimese poole tööplaan

  1. Ülevaate saamine lumetõrje lepingutest
  2. Ülevaate saamine teehoiutöödest
  3. Saaremaa valla 2020. majandusaasta aruande läbivaatamine

Protokollid

Revisjonikomisjoni protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid
Revisjonikomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne