Riigigümnaasium

20. märtsil 2017 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja toonane Kuressaare linnapea Madis Kallas ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustati läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna. Läbirääkimiste käigus pidi selguma õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti spordiga tegelemise võimalused. 

Septembris 2017 tegi Kuressaare Linnavolikogu Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku rajada Kuressaarde 540 õppekohaga riigigümnaasium. Kuressaare Linnavolikogu 04.09.2017 otsus nr 47 "Kuressaare linna koolivõrgu ümberkorraldamine"

Sügisel 2018 kuulutas Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga välja Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi. Konkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma arhitektid. Seletuskiri Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4

Novembris 2018 kuulutati välja hankemenetluse teine etapp projekteerimistööde tellimiseks ning detsembris pandi detailplaneeringu eskiis avalikule väljapanekule. Saaremaa Vallavalitsus võttis 08.01.2019 korraldusega nr 27 detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule. Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering kehtestati  12.03.2019 korraldusega nr 292 .

Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 10 liidetakse üheks krundiks aadressiga Väljaku tn 8, millele määratakse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning ehitusõigus koolihoone ja abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim ehitisealune pind on 3600 m2 ja suurim lubatud kõrgus on 12 m. Seletuskiri Lisad Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud  

Juulis 2019 allkirjastas haridusminister Mailis Reps käskkirja, millega moodustati Saaremaa Gümnaasiumi nime kandev riigikool, mis alustab tööd 1. septembril 2021. Järgmise sammuna esitab ministeeriumi koolivõrgu osakond kinnitamiseks Saaremaa Gümnaasiumi põhimääruse eelnõu koos seletuskirjaga.
 
Saaremaa riigigümnaasium on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on ca 4100 m². Ehitust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Kuidas kulgevad riigigümnaasiumi ettevalmistustööd? >> 07.11.2019 Saaremaa Teataja, lk 4-5