Saaremaa Gümnaasium (riigigümnaasium)

Saaremaa Gümnaasiumi eskiis

20. märtsil 2017 allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ja toonane Kuressaare linnapea Madis Kallas ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille kohaselt alustati läbirääkimisi riigigümnaasiumi asutamiseks Kuressaare linna. Läbirääkimiste käigus pidi selguma õppehoone asukoht ja ehituse maht, õppekohtade vajadus, samuti spordiga tegelemise võimalused. 14. septembril 2017 tegi Kuressaare Linnavolikogu Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku rajada Kuressaarde 540 õppekohaga riigigümnaasium.

Sügisel 2018 kuulutas Riigi Kinnisvara AS koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Saaremaa Vallavalitsuse ning Eesti Arhitektide Liiduga välja Saaremaa riigigümnaasiumi arhitektuurikonkursi. Konkursi võitis ideekavand „Sirge", mille autoriteks on Martin Kinks, Risto Parve, Kai Süda, Margit Valma, Heldi Jürisoo ja Marju Tammik arhitektuuribüroost Karisma arhitektid. Novembris 2018 kuulutati välja hankemenetluse teine etapp projekteerimistööde tellimiseks ning detsembris pandi detailplaneeringu eskiis avalikule väljapanekule.

Saaremaa Vallavalitsus võttis 08.01.2019 korraldusega nr 27 detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule. Garnisoni tn 18 ja lähiala detailplaneering kehtestati 12.03.2019 korraldusega nr 292. Detailplaneeringualasse kuuluvad olemasolevad Väljaku tänav, Väljaku tn 8, Väljaku tn 10, Garnisoni tn 16, Garnisoni tn 18 ja Garnisoni tn 15a. Väljaku tn 8 ja Väljaku tn 10 liidetakse üheks krundiks aadressiga Väljaku tn 8, millele määratakse sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa ning ehitusõigus koolihoone ja abihoone püstitamiseks. Hoonete suurim ehitisealune pind on 3600 m² ja suurim lubatud kõrgus on 12 m.

Juulis 2019 allkirjastas haridusminister Mailis Reps käskkirja, millega moodustati Saaremaa Gümnaasiumi nime kandev riigikool, mis alustab tööd 1. septembril 2021. Järgmise sammuna esitas ministeeriumi koolivõrgu osakond kinnitamiseks Saaremaa Gümnaasiumi põhimääruse eelnõu koos seletuskirjaga, mis võeti vastu 2. oktoobril 2019. Kool on planeeritud kuni 540 õpilasele ja selle netopind on ca 4100 m². Ehitust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Vaata ka

Saaremaa Gümnaasiumi koduleht
Riigigümnaasiumid. Haridus- ja Teadusministeerium

Riigigümnaasiumi eskiisi avalik arutelu (ST 04.01.2018 lk 3)
Riigigümnaasium – väljakutse haridusruumile (ST 01.02.2018 lk 1)
Riigigümnaasiumi detailplaneeringust (ST 07.02.2019 lk 3)
Kuidas käivitada riigigümnaasiumi. Millised müüdid levivad Saaremaal seoses riigigümnaasiumi loomisega? (ST 21.03.2019 lk 3)
Kuidas kulgevad riigigümnaasiumi ettevalmistustööd? Riigigümnaasium valla vaatenurgast (ST 07.11.2019 lk 4–5)
Millised on direktori esimesed sammud uue kooli ülesehitamisel? (ST 06.05.2020 lk 3)
Saaremaa gümnaasiumi järgmised sammud (ST 03.09.2020 lk 4)
Riigigümnaasiumile asetati nurgakivi. Mis saab valla koolidest? (ST 05.11.2020 lk 1)
Saaremaa Gümnaasiumi järgmised sammud (ST 18.02.2021 lk 2)
Ümberkorraldused Saaremaa haridusmaastikul (ST 04.02.2021 lk 3)

Ideekavandi "Sirge" Seletuskiri Lisa 1Lisa 2Lisa 3Lisa 4
Garnisoni 18 ja lähiala detailplaneeringu Seletuskiri Lisad Põhiplaan Tugiplaan Tehnovõrgud

Kuressaare linnavolikogu esimehe poolt aprillis 2014 kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid: protokollid 25.04.2014 26.11.2014 26.03.2015 04.06.2015 Lisa- küsimused HTM-ile ja vastused 02.10.2015 17.12.2015  Tegevuse kokkuvõte