Teated

Meeldetuletus! 2019. a küla- ja alevikuraha ning 2019. a projekti- ja tegevustoetuste kasutamise tähtaeg oli 31.12.2019 (kui lepingus ei ole teisiti). Aruande esitamise tähtaeg on 31.01.2020.
Lisainfo: teenuskeskustest või arenduse peaspetsialistidelt
tel 452 5031 veiko.viil@saaremaavald.ee (Lääne-Saaremaa);
tel 452 5028 eda.keskula@saaremaavald.ee (Ida-Saaremaa).

Külaelu arendamise I toetusvoor

24. jaanuarini oli avatud külaelu arendamise esimene toetusvoor. 
Taotluste hindamise kriteeriumid:
  1. mõju piirkonna või valla elukeskkonna parendamisel (30%)
  2. mõju kogukonna koostööle ja kaasamisele (30%)
  3. taotluse uudsus või traditsioonide jätkamine, prioriteetsus (20%)
  4. taotluse eelarve kulude ja tulude põhjendatus (20%).

Toetuse abikõlblikkuse periood algas taotluse esitamisest, tegevuste-ürituste elluviimise ja kulutuste eest tasumise tähtaeg on 31.12.2020. Hindamismetoodika 
Alus: VVK 29.08.2019 määrus nr 30,  VV 07.01.2020 korraldus nr 22.
Külaelu arendamise II taotlusvoor avaneb mai lõpus. Toetusvoorust raha saab küsida näiteks ürituse korraldamiseks, mõne konkreetse idee teostuseks, aga ka muudeks külaelu arendamisega seotud tegevusteks. Toetust saab taotleda mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks ning kogukonna ja valla arengule suunatud tegevuste või ürituste toetamiseks. Valla 2020. aasta eelarve eelnõus on külaelu arendamise toetuse aastaseks summaks planeeritud 50 000 eurot. 
Lisainfo:
- veiko.viil@saaremaavald.ee, tel 452 5031 (Kuressaare, Lääne-Saaremaa, Torgu, Salme, Kihelkonna, Mustjala);
- eda.keskula@saaremaavald.ee, tel 452 5028 (Orissaare, Laimjala, Leisi, Pihtla, Valjala, Pöide). 

Avatud on väikesaarte programmi taotlusvoor

2. märtsini saab väikesaarte programmi raames taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Väikesaarte programmi kuulub 16 püsiasustusega saart, sh Abruka, Kõinastu ja Vilsandi. Maksimaalne toetus projekti kohta on 130 000 eurot. Projekti oma- või kaasfinantstseering peab moodustama vähemalt 15 protsenti projekti kuludest. Toetuse saajad on kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused ja äriühingud.
Taotluse esitamise tähtaeg: 2. märts kell 12.
Lisainfo ja taotluste esitamine: Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 

Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava 2020-2030 eelnõu Arengukava eesmärk on käsitleda ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooniga seotud eesmärke ning tegevussuundi Saaremaa elujõulisuse ja konkurentsivõime kestmiseks ning suurendamiseks.
Eelnõu kohta sai esitada kirjalikke ettepanekuid 3. jaanuarini, täpsustatud eelnõu esitatakse vallavolikogu 31. jaanuari istungile.

 

 

 

Kontakt

 
Tööaeg:
E 8.00-16.30
T 8.00-16.30
K 8.00-18.00 
N 8.00-16.30
R 8.00-15.00